A A A A A
Biblija u jednoj godini
Lipanj 5

Ivanu 14:1-31
1. “Neka se ne uznemiruje srce vaše! Vjerujte u Boga i u mene vjerujte!
2. U domu Oca moga ima mnogo prebivališta; da nije tako, rekao bih vam. Idem vam pripraviti mjesto.
3. I kad odem te vam pripravim mjesto, opet ću doći i uzeti vas k sebi da i vi budete gdje sam ja.
4. A kamo ja idem, znate; i put znate.”
5. Toma mu je rekao: “Gospodine, ne znamo kamo ideš. I kako možemo znati put?”
6. Isus mu je odgovorio: “Ja sam Put, Istina i Život. Nitko ne dolazi k Ocu, osim po meni.
7. Ako ste mene upoznali, upoznat ćete i Oca mojega. I od sada ga poznajete i vidjeli ste ga!”
8. Filip mu je rekao: “Gospodine, pokaži nam Oca, i dovoljno nam je!”
9. Isus ga je upitao: “Toliko sam vremena s vama i nisi me upoznao, Filipe? Tko je vidio mene, vidio je Oca; pa kako onda ti kažeš: ‘Pokaži nam Oca?’
10. Ne vjeruješ li da sam ja u Ocu i Otac u meni? Riječi koje vam govorim ne govorim sâm od sebe; nego Otac koji prebiva u meni sâm čini djela.
11. Vjerujte mi da sam ja u Ocu i Otac u meni! Ako li ne, vjerujte mi radi samih djela.
12. Uistinu, uistinu, kažem vam, tko u mene vjeruje, djela koja ja činim i on će činiti; i veća će od ovih činiti, jer ja odlazim k Ocu svome.
13. I sve što zamolite u moje ime, to ću učiniti, da bi se proslavio Otac u Sinu.
14. Ako što zamolite u moje ime, ja ću to učiniti.
15. Ako me ljubite, držite moje zapovijedi.
16. A ja ću moliti Oca te će vam dati drugog Utješitelja, da ostane s vama zauvijek,
17. Duha istine, koga svijet ne može primiti jer ga ne vidi, niti ga poznaje. A vi ga poznajete jer prebiva s vama i u vama će biti.
18. Neću vas ostaviti neutješene; doći ću k vama.
19. Još malo i svijet me više neće vidjeti, ali vi ćete me vidjeti, jer ja živim, i vi ćete živjeti.
20. U onaj ćete dan vi znati da sam ja u Ocu svome, i vi u meni i ja u vama.
21. Tko ima moje zapovijedi i drži ih, on je onaj koji me ljubi. A tko mene ljubi, njega će ljubiti Otac moj, i ja ću ga ljubiti i njemu se očitovati.”
22. Upitao ga je Juda, ne Iskariotski: “Gospodine, kako to da ćeš se nama očitovati, a ne svijetu?”
23. Isus je odgovorio i rekao mu: “Ako me tko ljubi, moje će riječi držati i moj će ga Otac ljubiti, te ćemo k njemu doći i kod njega prebivati.
24. Tko mene ne ljubi, riječi moje ne drži. A riječ koju slušate nije moja, nego Oca koji me je poslao.
25. To sam vam govorio dok sam boravio s vama.
26. A Utješitelj, Duh Sveti, koga će Otac poslati u moje ime, on će vas poučavati o svemu i podsjetiti vas na sve što sam vam govorio.
27. Mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Ja vam ne dajem kao što svijet daje. Neka se ne uznemiruje srce vaše i neka se ne boji!
28. Čuli ste da sam vam ja rekao: ‘Idem i opet dolazim k vama.’ Kad biste me ljubili, radovali biste se što sam rekao: ‘Idem k Ocu’ jer je Otac moj veći od mene.
29. A rekao sam vam sada, prije nego se dogodi, da biste vjerovali kad se dogodi.
30. Neću više s vama mnogo razgovarati jer dolazi knez ovoga svijeta, a on u meni nema ništa.
31. Ali neka svijet sazna da ljubim Oca i činim onako kako mi je zapovjedio Otac! Ustanite, hajdemo odavde!”