A A A A A
Biblija u jednoj godini
Lipanj 25

Djela Apostolska 7:22-43
22. I Mojsije je bio poučen u svoj mudrosti egipatskoj i bio je silan u riječima i djelima.
23. A kad je napunio četrdeset godina, došlo mu je u srce da pohodi svoju braću, sinove Izraelove.
24. I kad je vidio kako jedan od njih trpi nepravdu, obranio ga i osvetio njega koji je bio tlačen te ubio Egipćanina.
25. Jer je shvatio da će njegova braća razumjeti da im Bog po njegovoj ruci daje oslobođenje, ali oni nisu razumjeli.
26. A sutradan se pokazao među onima koju su se tukli te ih pokušao pomiriti govoreći: ‘Ljudi, vi ste braća, zašto činite nepravdu jedan drugome?’
27. Ali onaj koji je činio bližnjemu nepravdu, odbio ga je govoreći: ‘Tko je tebe postavio za glavara i suca nad nama?
28. Želiš li ubiti i mene kao što si jučer ubio Egipćanina?’
29. Tada je Mojsije pobjegao zbog te besjede i nastanio se kao stranac u zemlji midjanskoj, gdje je rodio dva sina.
30. I kad je prošlo četrdeset godina, pokazao mu se anđeo Gospodinov u pustinji Sinajske gore, u plamenu gorućega grma.
31. Kad je to Mojsije opazio, začudio se prizoru. I dok se približavao da to pogleda, došao je k njemu glas Gospodinov,
32. govoreći: ‘Ja sam Bog otaca tvojih; Bog Abrahamov i Bog Izakov i Bog Jakovljev.’ Zatim je Mojsije uzdrhtao i nije se usudio ni pogledati.
33. Tada mu je Gospodin rekao: “Izuj obuću sa svojih nogu, jer mjesto na kojem stojiš sveto je tlo.
34. Vidio sam, vidio nevolju svoga naroda koji je u Egiptu i čuo njegovo stenjanje pa sam sišao da ga izbavim. A sad hajde, šaljem te u Egipat.’ “
35. Toga Mojsija kojeg su se odrekli govoreći: ‘Tko je tebe postavio za glavara i suca?’ Istoga im je Bog poslao kao vladara i osloboditelja rukom anđela koji mu se pokazao u grmu.
36. On ih je izveo nakon što im je pokazao čudesa i znakove u zemlji egipatskoj i u Crvenom moru i u pustinji četrdeset godina.
37. To je onaj Mojsije koji je rekao sinovima Izraelovim: ‘Proroka poput mene podići će vam Gospodin, Bog vaš od braće vaše; njega slušajte.’
38. To je onaj koji je u pustinji bio u crkvi s anđelom koji mu je govorio na Sinajskoj gori i s očevima našim; onaj koji je primio žive objave da ih preda nama;
39. kome naši očevi nisu htjeli biti poslušni, nego su ga odgurali i u svojim srcima ponovno se okrenuli u Egipat,
40. govoreći Aronu: ‘Napravi nam bogove koji će nas predvoditi, jer ne znamo što se dogodilo tome Mojsiju koji nas je izveo iz zemlje egipatske.’
41. I u one dane načinili su tele, te prinijeli žrtvu tom idolu i veselili se djelima svojih ruku.
42. Tada se Bog okrenuo i predao ih da iskazuju štovanje vojsci nebeskoj, kao što je zapisano u knjizi proroka: O dome Izraelov, niste li mi prinosili zaklane životinje i žrtve u vremenskom razdoblju od četrdeset godina u pustinji?
43. Da, podigli ste šator Molohov, i zvijezdu vašeg boga Remfana: likove ste načinili da im iskazujete štovanje. I odvest ću vas na onu stranu Babilona!’