A A A A A
Biblija u jednoj godini
Lipanj 21

Djela Apostolska 5:1-21
1. A jedan čovjek imenom Ananija, sa svojom je ženom Safirom prodao imanje.
2. I za sebe zadržao dio utrška sa ženinim znanjem, a određeni dio donio i položio pred noge apostolima.
3. A Petar mu je rekao: “Ananija, zašto ti je Sotona ispunio srce da slažeš Duhu Svetom i zadržiš dio utrška od zemljišta?
4. Da ti je ostalo, ne bi li tvoje bilo? I nakon što je prodano, nije li bilo u tvojoj vlasti? Zašto si takvo što u srcu zamislio? Nisi slagao ljudima, nego Bogu.”
5. A Ananija je kad je čuo te riječi, pao i izdahnuo. I velik je strah obuzeo sve koji su to čuli.
6. Zatim su ustali mladići, zamotali ga, iznijeli i pokopali.
7. I otprilike tri sata nakon toga ušla je njegova žena, ne znajući što se dogodilo.
8. I Petar ju je upitao: “Reci mi, jeste li za toliko prodali zemljište?” A ona je rekla: “Da, za toliko.”
9. Tada joj je Petar rekao: “Kako to da ste se složili iskušati Duha Gospodinova? Evo na vratima su noge onih koji su ti pokopali muža, i tebe će iznijeti!”
10. Nato je ona odmah pala njemu do nogu te izdahnula. A kad su mladići ušli, našli su je mrtvu pa su je iznijeli i pokopali do njezina muža.
11. I velik je strah došao na svu crkvu i na sve koji su to čuli.
12. A po rukama apostolskim događali su se mnogi znakovi i čudesa među narodom. (I svi su oni bili složni u Salomonovu trijemu.)
13. A nitko od ostalih im se nije usuđivao pridružiti, ali ih je narod veličao.
14. I sve se više vjernika pridruživalo Gospodinu, mnoštvo i muškaraca i žena.
15. Toliko da su na ulice iznosili bolesnike i stavljali ih na ležaljke i postelje, ne bi li barem sjena Petrova, dok prolazi, osjenila nekog od njih.
16. Dolazilo je i mnoštvo iz okolnih gradova u Jeruzalem i donosili su bolesnike i one koje su mučili nečisti duhovi. I svi su bili ozdravljeni.
17. Tada je veliki svećenik ustao i svi oni što su bili s njim, (koji su sljedba saducejska), bili su puni zavisti
18. te su digli ruke na apostole i bacili ih u javnu tamnicu.
19. Ali je anđeo Gospodinov noću otvorio vrata tamnice, izveo ih pa im rekao:
20. “Idite, stanite i govorite u Hramu narodu sve riječi ovog života!”
21. A kad su to čuli, ušli su u Hram rano ujutro i počeli poučavati. Tada je došao veliki svećenik i oni koji su bili s njim te su sazvali Vijeće i sve starješine sinova Izraelovih i poslali u tamnicu da ih dovedu.