A A A A A
Biblija u jednoj godini
Lipanj 18

Djela Apostolska 3:1-26
1. A Petar i Ivan su uzišli zajedno u Hram na molitveni sat, a bilo je devet sati.
2. I donosili su nekog čovjeka hromog od majčine utrobe, kojega su svaki dan postavljali kod hramskih vratiju zvanih Krasna, da bi prosio milodare od onih što ulaze u Hram.
3. On je opazio Petra i Ivana, koji su upravo htjeli ući u Hram, te zamolio milodare.
4. A Petar je s Ivanom upro pogled u njega pa mu rekao: “Pogledaj prema nama!”
5. I on je zadržao pažnju na njima očekujući da nešto dobije od njih.
6. Tada mu je Petar rekao: “Srebra ni zlata ja nemam, ali ono što imam, to ti dajem: U ime Isusa Krista Nazarećanina, ustani i hodaj!”
7. I uhvatio ga je za desnu ruku te ga podigao, a ovomu su odmah ojačala stopala i gležnjevi,
8. pa je skočio, uspravio se i počeo hodati te je s njima ušao u Hram, hodajući, poskakujući i hvaleći Boga.
9. I sav ga je narod vidio kako hoda i hvali Boga.
10. I prepoznali su da je to onaj koji je zbog milodara sjedio kod hramskih Krasnih vratiju; i bili su puni čuđenja i divljenja zbog onoga što mu se dogodilo.
11. A kako je hromi koji je ozdravio držao Petra i Ivana, sav se narod pun čuđenja strčao k njima u trijem zvani Salomonov.
12. A kad je Petar to vidio, progovorio je narodu: “Ljudi, Izraelci, zašto se ovome čudite? Ili zašto ste tako uprli pogled u nas, kao da smo mi svojom snagom ili svetošću učinili da ovaj može hodati?
13. Bog Abrahamov, i Izakov, i Jakovljev, Bog očeva naših proslavio je svojega Sina Isusa, kojega ste vi predali i odrekli se ga pred licem Pilatovim kad je ovaj odlučio pustiti ga.
14. Ali ste se vi odrekli Svetoga i Pravednoga, i zatražili da vam se dodijeli jedan ubojica,
15. a ubili ste Kneza života, koga je Bog uskrsnuo od mrtvih; čemu smo mi svjedoci.
16. I po vjeri u njegovo ime, njegovo je ime ojačalo ovog čovjeka koga vidite i poznajete. Štoviše, vjera koja je po njemu, podarila je ovome potpuno zdravlje u nazočnosti svih vas.
17. A sada, braćo, znam da ste to učinili iz neznanja, kao i vaši glavari.
18. I Bog je tako ispunio što je unaprijed objavio po ustima svih svojih proroka, da Krist treba trpjeti.
19. Pokajte se dakle i obratite se da vam se mogu izbrisati grijesi, kada dođu vremena okrijepe od lica Gospodinovog,
20. i on će poslati Isusa Krista koji vam je već prije bio propovijedan;
21. Onoga koga nebo treba primiti do vremena uspostave svega što je Bog navijestio od postanka svijeta na usta svih svojih svetih proroka.
22. Jer je Mojsije uistinu rekao očevima: ‘Proroka poput mene podignut će vam Gospodin Bog vaš između braće vaše. Njega slušajte u svemu sve što će vam govoriti.
23. I dogodit će se, da će se svaka duša koja neće poslušati tog proroka, istrijebiti iz naroda.’
24. Ali i svi proroci, koji su vam govorili od Samuela i onih poslije njega, isto su tako prorekli ove dane.
25. Vi ste djeca proroka i Saveza kojeg je Bog sklopio s našim očevima govoreći Abrahamu: ‘I u tvojemu će sjemenu biti blagoslovljena sva plemena na zemlji.’
26. Najprije je vama Bog podigao svojega Sina Isusa te ga poslao da vas blagoslovi, da se svatko od vas obrati od svojega bezakonja.”