A A A A A
Biblija u jednoj godini
Lipanj 17

Djela Apostolska 2:22-47
22. Ljudi, Izraelci, čujte ove riječi: Isusa Nazarećanina, čovjeka kojega je među vama Bog potvrdio silnim djelima i čudesima i znacima koje je, kako i sami znate, Bog učinio po njemu među vama.
23. Njega, koji je predan po nepromjenljivoj odluci i proviđenju Božjem, i koga ste vi rukama bezakonika razapeli i ubili,
24. koga je Bog uskrsnuo i oslobodio trudova smrti, jer nije bilo moguće da ga ona zadrži.
25. Jer David za njega govori: ‘Unaprijed sam neprestano gledao Gospodina pred svojim licem, jer mi je on zdesna da se ne pokolebam.
26. Zato mi se srce veseli, a moj jezik raduje, štoviše i tijelo će moje počivati u nadi,
27. jer nećeš ostaviti moju dušu u paklu niti dopustiti da tvoj Sveti ugleda trulež.
28. Ti si mi obznanio puteve života, ispunit ćeš me radošću svojim licem.’
29. Ljudi i braćo, neka mi je dopušteno slobodno vam govoriti za patrijarha Davida da je umro i bio pokopan, i grobnica mu se nalazi među nama do današnjega dana.
30. Stoga je on, kako je bio prorok i znao da mu se Bog uz zakletvu zakleo da će od ploda njegovih slabina po tijelu podići Krista da sjedne na njegovo prijestolje.
31. On je unaprijed vidio i govorio za Kristovo uskrsnuće da ‘mu duša nije ostavljena u paklu, niti mu je tijelo vidjelo trulež.’
32. Toga Isusa, Bog je uskrsnuo, čemu smo svi mi svjedoci.
33. Zato je desnicom Božjom uzvišen i primio od Oca obećanje Duha Svetoga, izlio je ovo što sada vidite i čujete.
34. Jer David nije uzišao na nebesa nego sâm govori: ‘GOSPOD je rekao mome Gospodinu: Sjedi mi zdesna,
35. dok ne položim tvoje dušmane za podnožje tvojim nogama!’
36. Stoga neka sav dom Izraelov zasigurno zna da je Bog učinio i Gospodinom i Kristom toga Isusa kojega ste vi razapeli!”
37. A kad su to čuli, bili su dirnuti u srcu te rekli Petru i ostalim apostolima: “Ljudi i braćo, što nam je činiti?”
38. Tada im je Petar rekao: “Pokajte se i neka se svaki od vas krsti u ime Isusa Krista po oproštenju grijeha; i primit ćete dar Duha Svetoga.
39. Jer je za vas ovo obećanje, i za vašu djecu i za sve one izdaleka, sve koje pozove Gospodin naš Bog.”
40. I mnogim je drugim riječima svjedočio i opominjao govoreći: “Spasite se od ovog tvrdokornog naraštaja!”
41. Tada su se krstili oni koji su rado primili njegovu riječ, i istog dana pridružilo im se oko tri tisuće duša.
42. I bili su postojani u apostolskom nauku i zajedništvu, i u lomljenju kruha i u molitvama.
43. A strah je obuzeo svaku dušu, i mnoga su se čudesa i znakovi događali po apostolima.
44. I svi koji su vjerovali bili su zajedno i sve im je bilo zajedničko.
45. I prodavali su svoja imanja i dobra te dijelili svakome kako ima potrebu.
46. I ustrajali su složni svakodnevno u Hramu i od kuće do kuće lomili su kruh te zajedno uzimali hranu u veselju i jednostavnosti srca.
47. Hvalili su Boga i uživali naklonost od svih ljudi. A Gospodin je svakodnevno pridruživao crkvi one koji bi bili spašeni.