A A A A A
Biblija u jednoj godini
Lipanj 12

Ivanu 19:23-42
23. Zatim su vojnici, pošto su razapeli Isusa, uzeli njegovu odjeću te načinili četiri dijela: svakom vojniku dio; i njegovu košulju. A košulja je bila nešivena, cijela istkana skroz od vrha.
24. Zato su rekli među sobom: “Ne parajmo je, nego bacimo za nju ždrijeb čija će biti!”, da se ispuni Pismo koje kaže: “Razdijelili su među sobom odjeću moju i za ruho moje bacali ždrijeb.” Vojnici su, dakle, to tako učinili.
25. A kod Isusova su križa stajale njegova majka i sestra njegove majke, Marija, žena Kleofina, i Marija Magdalena.
26. Kad je, dakle, Isus ugledao majku i pokraj nje učenika koga je ljubio, rekao je svojoj majci: “Ženo, evo ti sina!”
27. Onda je rekao učeniku: “Evo ti majke!” I od onog časa učenik ju je uzeo u svoj dom.
28. Nakon toga Isus je, znajući da je sada sve dovršeno, da bi se ispunilo Pismo, rekao: “Žedan sam!”
29. A ondje se nalazila posuda puna octa, te su oni natopili spužvu octom i stavili je na isopovu trsku pa je prinijeli njegovim ustima.
30. Kad je, dakle, Isus dobio ocat, rekao je: “Dovršeno je!” Onda je pognuo glavu i predao duh.
31. Tada su Židovi, pošto je bila Priprava, da tijela ne bi ostala na križu na Šabat (jer je onaj Šabat bio velik dan), zamolili Pilata da se razapetima prelome njihove golijeni i da ih se ukloni.
32. Uto su došli vojnici i prelomili noge prvomu, onda drugomu koji je bio razapet s njim.
33. A kad su došli do Isusa i vidjeli da je već mrtav, nisu mu prelomili golijeni,
34. nego mu je jedan od vojnika kopljem probio bok, te je odmah potekla krv i voda.
35. I onaj koji je to vidio svjedoči i njegovo je svjedočanstvo istinito; i on zna da govori istinu, da bi vi povjerovali.
36. Jer se to dogodilo da bi se ispunilo Pismo: “Njegova se kost neće prelomiti.”
37. I ponovo drugo Pismo kaže: “Gledat će na onoga koga su proboli.”
38. A poslije toga je Josip, iz Arimateje, koji je bio Isusov učenik, ali tajni zbog straha od Židova, zamolio Pilata da uzme Isusovo tijelo. I Pilat mu je dopustio. Tada je došao i uzeo njegovo tijelo.
39. A došao je i Nikodem, koji je prije k Isusu došao noću, i donio oko stotinu libara smjese smirne i aloja.
40. Onda su uzeli Isusovo tijelo i omotali ga lanenim platnom s miomirisima, kako je kod Židova običaj sahranjivati.
41. A na mjestu gdje je bio razapet, nalazio se vrt i u vrtu nova grobnica u koju još nitko nije bio položen.
42. Stoga su ondje, zbog židovske Priprave, položili Isusa, jer je grobnica bila blizu.