A A A A A
Biblija u jednoj godini
Svibnja 9

Luki 24:36-53
36. I dok su oni tako govorili, sâm Isus je stao usred njih te im rekao: “Mir vama!”
37. Ali oni su užasnuti i prestrašeni, smatrali da gledaju duha.
38. A on im je rekao: “Zašto ste uznemireni? I zašto se pojavljuju takve misli u vašim srcima?
39. Pogledajte moje ruke i moje noge, to sam ja osobno! Opipajte me i vidite! Jer duh nema tijelo i kosti kao što vidite da ja imam.”
40. A kad je to rekao, pokazao im svoje ruke i noge.
41. I dok oni od radosti još nisu vjerovali nego su se čudili, rekao im je: “Imate li ovdje nešto za jelo?”
42. A oni su mu pružili komad pečene ribe i meda u saću.
43. I on je to uzeo i pojeo pred njima.
44. Tada im je rekao: “Ovo su riječi koje sam vam govorio dok sam još bio s vama, da se mora ispuniti sve ono što je o meni zapisano u Zakonu Mojsijevu, i u Prorocima i u Psalmima.”
45. Zatim im je otvorio razum da mogu razumjeti Pisma,
46. te im rekao: “Tako je zapisano i tako je trebalo Kristu pretrpjeti i treći dan uskrsnuti od mrtvih,
47. i da se u njegovo ime propovijeda pokajanje i oslobođenje od grijeha među svim narodima, počevši od Jeruzalema.
48. A vi ste tome svjedoci.
49. I evo, ja šaljem na vas obećanje Oca svoga. Ali ostanite u gradu Jeruzalemu dok se ne odjenete snagom s visine.”
50. Onda ih je izveo sve do Betanije, podigao svoje ruke i blagoslovio ih.
51. I dogodilo se, dok ih je blagoslivljao, da se rastao od njih i bio uznesen na nebo.
52. Tada su mu iskazali štovanje te se s velikom radošću vratili u Jeruzalem.
53. I bili su neprestano u Hramu hvaleći i blagoslivljajući Boga. Amen.