A A A A A
Biblija u jednoj godini
Svibnja 25

Ivanu 8:28-59
28. Tada im je Isus rekao: “Kad podignete Sina čovječjega, tada ćete spoznati da Ja jesam i da ništa sâm od sebe ne činim, nego govorim ono što me Otac naučio.
29. A onaj koji me je poslao, sa mnom je. Otac me nije ostavio samog, jer ja uvijek činim ono što je njemu ugodno.”
30. Dok je on to govorio, mnogi su povjerovali u njega.
31. Onda je Isus rekao Židovima koji su mu povjerovali: “Ako ostanete u mojoj riječi, doista ste moji učenici;
32. i upoznat ćete istinu, i istina će vas osloboditi.”
33. Odgovorili su mu: “Sjeme smo Abrahamovo i nikada nikome nismo robovali. Kako ti kažeš: ‘Postat ćete slobodni’?”
34. Isus im je odgovorio: “Uistinu, uistinu, kažem vam, svaki koji čini grijeh, rob je grijeha.
35. A rob ne ostaje u kući zauvijek, ali Sin ostaje zauvijek.
36. Ako vas, dakle, Sin oslobodi, doista ćete biti slobodni.
37. Znam da ste sjeme Abrahamovo, ali me ipak nastojite ubiti, jer moja riječ nema mjesta u vama.
38. Ja govorim ono što sam vidio kod svoga Oca, a vi činite što ste vidjeli kod svoga oca.”
39. Odgovorili su i rekli mu: “Naš je otac Abraham.” Isus im je rekao: “Kad biste bili djeca Abrahamova, činili biste djela Abrahamova.
40. Ali sada nastojite ubiti mene, čovjeka koji vam je govorio istinu koju sam čuo od Boga. To Abraham nije činio.
41. Vi činite djela svoga oca.” Nato su mu rekli: “Mi nismo rođeni iz bludništva; imamo jednoga Oca, Boga.”
42. Isus im je odgovorio: “Kad bi Bog bio vaš otac, ljubili biste mene, jer ja sam od Boga izašao i došao. Nisam došao sâm od sebe, nego me je on poslao.
43. Zašto ne razumijete moju besjedu? Jer niste u stanju slušati riječ moju.
44. Vi ste od svoga oca Đavla i želite činiti požude oca svoga. On je bio čovjekoubojica od početka i nije stajao u istini, jer u njemu nema istine. Kad govori laž, od svoga govori, jer je lažljivac i njen otac.
45. A zato što ja govorim istinu, meni ne vjerujete.
46. Tko će mi od vas dokazati grijeh? Ako li govorim istinu, zašto mi ne vjerujete?
47. Tko je od Boga, sluša riječi Božje. Vi ih zato ne slušate, jer niste od Boga.”
48. Nato su Židovi odgovorili te mu rekli: “Ne kažemo li dobro da si ti Samarijanac i da imaš đavla?”
49. Isus je odgovorio: “Ja nemam đavla, nego poštujem svoga Oca, a vi mene obeščašćujete.
50. I ja ne tražim svoju slavu, ima tko traži i sudi.
51. Uistinu, uistinu, kažem vam, ako tko drži riječ moju, neće nikada vidjeti smrt.”
52. Tada su mu Židovi rekli: “Sad znamo da imaš đavla. Abraham je umro i proroci, a ti kažeš: ‘Ako tko drži moju riječ, neće nikada okusiti smrt.’
53. Jesi li ti veći od našega oca Abrahama, koji je umro? I proroci su pomrli. Kime se ti praviš?”
54. Isus je odgovorio: “Ako li ja sâm sebe častim, čast moja nije ništa. Onaj koji mene časti moj je Otac, za koga vi kažete da je vaš Bog.
55. Ali ga niste upoznali, a ja ga poznajem. I ako kažem da ga ne poznajem, bit ću lažljivac poput vas; ali ja ga poznajem i držim riječ njegovu.
56. Abraham, otac vaš, kliktao je da bi vidio moj dan. I vidio je, te se obradovao.”
57. Nato su mu Židovi rekli: “Nemaš još ni pedeset godina, a vidio si Abrahama!”
58. Isus im je rekao: “Uistinu, uistinu, kažem vam, prije nego je Abraham bio, Ja jesam.”
59. Tada su podigli kamenje da bi ga bacili na njega, ali se Isus sakrio i izašao iz Hrama te prošao između njih. I tako je otišao.