A A A A A
Biblija u jednoj godini
Svibnja 24

Ivanu 8:1-27
1. A Isus je otišao na Maslinsku goru.
2. I u zoru je ponovo došao u Hram i sav je narod dolazio k njemu; onda je sjeo i poučavao ih.
3. Tada su mu pismoznanci i farizeji doveli ženu uhvaćenu u preljubu. I kad su je postavili u sredinu,
4. rekli su mu: “Učitelju, ova je žena uhvaćena u samom činu preljuba,
5. a Mojsije nam je u Zakonu zapovjedio takve kamenovati. Ali što ti kažeš?”
6. A to su rekli iskušavajući ga kako bi ga imali za što optužiti. Ali se Isus sagnuo i počeo pisati prstom po zemlji, kao da ih nije čuo.
7. A kako su ga nastavili ispitivati, uspravio se pa im rekao: “Tko je od vas bez grijeha, neka prvi baci kamen na nju!”
8. I ponovo se sagnuo te pisao po zemlji.
9. A kad su oni to čuli, prekoreni od vlastite savjesti, izlazili su jedan po jedan, počevši od najstarijih sve do posljednjih. Tako je Isus ostao sâm sa ženom koja je stajala u sredini.
10. Kad se Isus uspravio i nije vidio nikoga osim žene, upitao ju je: “Ženo, gdje su oni, tvoji tužitelji? Nitko te nije osudio?”
11. A ona je odgovorila: “Nitko, Gospodine!” A Isus joj je rekao: “Ni ja te ne osuđujem. Idi i više ne griješi!”
12. Tada im je Isus ponovo progovorio te rekao: “Ja sam svjetlo svijetu. Tko mene slijedi, neće hoditi u tami, nego će imati svjetlo života.”
13. Farizeji su mu nato rekli: “Ti svjedočiš sâm za sebe; tvoje svjedočanstvo nije istinito.”
14. Isus je odgovorio te im rekao: “Ako ja i svjedočim sâm za sebe, moje je svjedočanstvo istinito, jer znam odakle sam došao i kamo idem. A vi ne znate odakle dolazim i kamo idem.
15. Vi sudite po tijelu; ja ne sudim nikoga.
16. A ja, ako i sudim, moj je sud istinit jer nisam sâm, nego: ja i Otac koji me je poslao.
17. I u vašem je Zakonu zapisano da je svjedočanstvo dvojice ljudi istinito.
18. Ja sam onaj koji svjedočim za sebe, i Otac koji me je poslao svjedoči za mene.”
19. Nato su ga upitali: “Gdje je tvoj Otac?” Isus je odgovorio: “Ni mene ne poznajete, ni Oca moga. Kad biste mene poznavali, poznavali biste i Oca moga.”
20. Ove je riječi Isus izgovorio u riznici dok je poučavao u Hramu. I nitko ga nije uhvatio jer još nije došao njegov čas.
21. Tada im je Isus ponovo rekao: “Ja odlazim, a vi ćete me tražiti i u svojim ćete grijesima umrijeti. Kamo ja idem, vi ne možete doći.”
22. Stoga su Židovi govorili: “Neće li se sâm ubiti, jer kaže: ‘Kamo ja idem, vi ne možete doći?’ “
23. A on im je rekao: “Vi ste odozdo, ja sam odozgo. Vi ste od ovoga svijeta, ja nisam od ovoga svijeta.
24. Zato sam vam rekao da ćete umrijeti u svojim grijesima. Jer ako ne povjerujete da Ja jesam, umrijet ćete u svojim grijesima.”
25. Tada su ga upitali: “Tko si ti?” A Isus im je odgovorio: “Upravo onaj o kome sam vam govorio od početka!
26. Imam mnogo toga o vama govoriti i suditi; ali je onaj koji me poslao istinit, i ja govorim svijetu ono što sam čuo od njega.”
27. Nisu razumjeli da im je govorio o Ocu.