A A A A A
Biblija u jednoj godini
Svibnja 23

Ivanu 7:28-53
28. Tada je Isus, dok je poučavao u Hramu, povikao govoreći: “I poznajete me i znate odakle sam; i nisam došao sâm od sebe, nego je onaj koji me je poslao istinit, koga vi ne poznajete.
29. A ja ga poznajem jer sam od njega i on me je poslao.”
30. Onda su ga nastojali uhvatiti, ali nitko nije stavio ruke na njega, jer još nije došao njegov čas.
31. A mnogi su iz naroda povjerovali u njega i govorili: “Kada dođe Krist, hoće li činiti više čudesa od ovih što ih je ovaj učinio?”
32. Farizeji su dočuli kako narod to o njemu mrmlja, te su glavari svećenički i farizeji poslali stražare da ga uhvate.
33. Tada im je Isus rekao: “Još sam malo vremena s vama, pa odlazim k onomu koji me je poslao.
34. Tražit ćete me, i nećete me naći. I gdje sam ja, vi ne možete doći.”
35. Nato su se Židovi među sobom pitali: “Kamo li će on poći da ga mi nećemo naći? Hoće li poći k raseljenima među Poganima i poučavati Pogane?
36. Kakva je to besjeda koju je govorio: ‘Tražit ćete me, i nećete me naći; i gdje sam ja, vi ne možete doći’?”
37. U posljednji dan, veliki dan svetkovine, Isus je stajao i vikao govoreći: “Ako je tko žedan, neka dođe k meni i pije!
38. Tko vjeruje u mene, kao što je Pismo reklo; iz njegove će utrobe poteći rijeke žive vode.”
39. (A to je govorio o Duhu koga su trebali primiti oni koji vjeruju u njega; jer Duh Sveti još nije bio darovan, pošto Isus još nije bio proslavljen.)
40. Zato su mnogi od ljudi, kad su čuli tu besjedu, govorili: “Ovaj je doista Prorok.”
41. Drugi su govorili: “Taj je Krist.” A neki su pitali: “Zar Krist dolazi iz Galileje?”
42. Nije li Pismo reklo da Krist dolazi iz sjemena Davidova, i iz mjesta Betlehema, gdje je bio David?”
43. Tako je zbog njega nastao razdor među ljudima.
44. A neki od njih htjeli su ga uhvatiti, ali nitko nije stavio ruke na njega.
45. Tada su stražari došli glavarima svećeničkim i farizejima, a oni su ih upitali: “Zašto ga niste doveli?”
46. Stražari su odgovorili: “Nikada čovjek nije govorio kao taj čovjek!
47. Nato su im farizeji odvratili: “Jeste li i vi zavedeni?
48. Je li itko od glavara ili od farizeja povjerovao u njega?
49. A ova svjetina, koja ne poznaje Zakon, je prokleta.”
50. Upitao ih je Nikodem, koji mu je došao noću i bio jedan od njih:
51. “Osuđuje li naš Zakon čovjeka ako se prije ne sasluša i dozna što je učinio?”
52. Odgovorili su mu i rekli: “Nisi li i ti iz Galileje? Istraži i vidi, jer iz Galileje ne ustaje nikakav prorok!”
53. Zatim je svaki otišao svojoj kući.