A A A A A
Biblija u jednoj godini
Svibnja 20

Ivanu 6:22-51
22. Sutradan je mnoštvo, što je stajalo na drugoj strani mora, vidjelo da tamo nije bilo druge lađe, osim one u koju su ušli njegovi učenici, i da Isus nije ušao u lađu sa svojim učenicima, nego da su njegovi učenici otišli sami.
23. Ali su iz Tiberijade stigle druge lađe blizu onoga mjesta gdje su jeli kruh nakon što je Gospodin zahvalio.
24. Kad je, dakle, narod vidio da Isusa nema ondje, ni njegovih učenika, ušli su i sami u lađe i došli u Kapernaum tražeći Isusa.
25. A kad su ga našli na drugoj strani mora, upitali su ga: “Rabbi, kad si ovamo stigao?”
26. Isus je odgovorio te im rekao: “Uistinu, uistinu, kažem vam, vi me tražite, ali ne zato što ste vidjeli čudesa, već zato što ste jeli od kruhova i nasitili se.
27. Radite, ali ne za propadljivu hranu, nego za hranu koja ostaje za život vječni, koju će vam dati Sin čovječji, jer je njega zapečatio Bog Otac!”
28. Tada su ga upitali: “Što moramo činiti da bismo radili djela Božja?”
29. Isus je odgovorio i rekao im: “Ovo je djelo Božje, da vjerujete u onoga koga je on poslao.”
30. Nato su ga upitali: “Kakav nam onda znak pokazuješ da vidimo i povjerujemo ti? Što možeš uraditi?”
31. Naši su očevi jeli manu u pustinji, kao što je zapisano: ‘Dao im je jesti kruh s neba.’ “
32. Tada im je Isus rekao: “Uistinu, uistinu, kažem vam, nije vam Mojsije dao kruha s neba, nego vam Otac moj daje s neba kruh istinski.
33. Jer kruh je Božji onaj koji silazi s neba i daje život svijetu.”
34. Nato su ga zamolili: “Gospodine, daj nam svagda toga kruha!”
35. A Isus im je rekao: “Ja sam kruh života. Tko dolazi k meni, nikada neće ogladnjeti; i tko vjeruje u mene, nikada neće ožednjeti.
36. Ali rekao sam vam: i vidjeli ste me, a ne vjerujete.
37. Svi, koje mi Otac daje, doći će k meni, a onoga koji dolazi k meni nipošto neću izbaciti van.
38. Jer sam sišao s neba, ne da bih izvršio svoju volju, nego volju onoga koji me je poslao.
39. A ovo je volja Oca koji me je poslao: da od svih koje mi je dao nikoga ne izgubim, već da ga uskrsnem u posljednji dan.
40. I ovo je volja onoga koji me je poslao: da svaki koji vidi Sina i vjeruje u njega, ima život vječni; i ja ću ga uskrsnuti u posljednji dan.”
41. Židovi su stoga mrmljali protiv njega jer je rekao: “Ja sam kruh koji je sišao s neba.”
42. I govorili su: “Nije li ovo Isus, sin Josipov, kome poznajemo oca i majku? Kako onda on govori: ‘Sišao sam s neba’?”
43. Nato je Isus odgovorio te im rekao: “Ne mrmljajte među sobom!
44. Nitko ne može doći k meni ako ga ne privuče Otac koji me je poslao; i ja ću ga uskrsnuti u posljednji dan.
45. Zapisano je u Prorocima: ‘I svi će biti poučeni od Boga.’ Stoga svaki koji sluša i pouči se od Oca, dolazi k meni.
46. Ne znači da je tko vidio Oca, osim onoga koji je od Boga; on je vidio Oca.
47. Uistinu, uistinu, kažem vam, onaj koji vjeruje u mene, ima život vječni.
48. Ja sam kruh života.
49. Vaši očevi su jeli manu u pustinji i pomrli.
50. Ovo je kruh koji silazi s neba da onaj tko od njega jede ne umre.
51. Ja sam kruh živi koji je sišao s neba. Ako tko jede od ovoga kruha, zauvijek će živjeti. A kruh koji ću ja dati moje je tijelo, koje ću ja dati za život svijeta.”