A A A A A
Biblija u jednoj godini
Svibnja 2

Luki 21:20-38
20. A kad vidite Jeruzalem opkoljen vojskama, tada znajte da se približilo njegovo opustošenje.
21. Tada neka oni koji su u Judeji, bježe u gore! A oni koji su u njegovom središtu, neka ga napuste! A oni koji su po okolici, neka u njega ne ulaze!
22. Jer će to biti dani odmazde, da se ispuni sve što je zapisano!
23. Ali jao trudnicama i dojiljama u one dane, jer će biti velika tjeskoba na zemlji i gnjev nad ovim narodom!
24. I padat će od oštrice mača i odvodit će ih kao roblje među sve narode. A Jeruzalem će gaziti Pogani sve dok se ne ispune vremena Pogana.
25. I bit će znakovi na suncu, i na mjesecu, i na zvijezdama. A na zemlji tjeskoba naroda u neizvjesnosti; huka mora i valova.
26. Ljudima će srca zatajiti od straha i iščekivanja onoga što dolazi na zemlju, jer će se sile nebeske uzdrmati.
27. I tada će ugledati Sina čovječjega gdje dolazi u oblaku sa snagom i slavom velikom.
28. A kada se sve to počne događati, tada pogledajte gore i podignite glave, jer se približilo vaše otkupljenje.”
29. Onda im je rekao usporedbu: “Pogledajte smokvu i sva ta stabla;
30. Kada već propupaju, vi sami vidite i znate da je ljeto već blizu.
31. Tako isto i vi, kad vidite da se to događa, znajte da je kraljevstvo Božje blizu.
32. Uistinu kažem vam, ovaj naraštaj neće proći dok se sve ne ispuni.
33. Nebo će i zemlja proći, ali riječi moje neće proći.
34. I pazite na sebe, da vam srca ne otežaju u proždrljivosti i pijanstvu te brigama za ovaj život, i da tako onaj dan ne dođe iznenada na vas,
35. jer će kao zamka doći na sve koji prebivaju na licu cijele zemlje.
36. Stoga, bdijte i uvijek molite, da biste bili dostojni izbjeći svemu onome što se ima dogoditi te stati pred Sina čovječjega.”
37. I danju je naučavao u Hramu, a noću bi izlazio i boravio na gori zvanoj Maslinska.
38. I sav je narod rano ujutro dolazio k njemu u Hram, slušati ga.