A A A A A
Biblija u jednoj godini
Travanj 9

Luki 9:37-62
37. I dogodilo se, kad su sljedeći dan sišli s gore, da ga je susrelo mnogo naroda.
38. I gle, neki je čovjek iz mnoštva povikao govoreći: “Učitelju, zaklinjem te, pogledaj na moga sina! Jer mi je jedinac,
39. a evo, duh ga obuzima, pa odjednom vrišti; onda ga trese da mu izlazi pjena i lomeći ga jedva se udaljuje od njega.
40. I zaklinjao sam tvoje učenike da ga istjeraju, ali nisu mogli.”
41. A Isus je odgovorio rekavši: “O, nevjerni i izopačeni naraštaju, dokle ću biti s vama i podnositi vas? Dovedi sina svoga ovamo!”
42. I dok je on još prilazio, đavao ga je bacio na tlo i potresao. A Isus je zaprijetio nečistom duhu i ozdravio dječaka te ga predao njegovom ocu.
43. I svi su se divili zbog silne moći Božje. I dok su se svi čudili svemu što je učinio, Isus je rekao svojim učenicima:
44. “Neka vam ove riječi utonu u uši: Sin čovječji bit će predan u ruke ljudima!”
45. Ali oni nisu razumjeli tu besjedu; i bila je skrivena od njih tako da je nisu shvatili, a bojali su se upitati ga o toj besjedi.
46. Tada se među njima pojavila misao tko bi od njih bio najveći?
47. A Isus je, znajući misao njihova srca, uzeo dijete i postavio ga pokraj sebe,
48. te im je rekao: “Onaj koji primi ovo dijete u moje ime, mene prima; a onaj tko prima mene, prima onoga koji je mene poslao. Jer tko je najmanji među vama svima, taj će biti velik.”
49. A Ivan je odgovorio rekavši: “Učitelju, vidjeli smo jednoga koji u tvoje ime istjeruje đavle, i zabranili smo mu, jer te ne slijedi s nama.”
50. A Isus mu je rekao: “Nemojte mu braniti, jer tko nije protiv nas, za nas je.”
51. I dogodilo se, kad je došlo vrijeme da on bude uzet gore, on je postojano upravio svoje lice da bi otišao u Jeruzalem,
52. te poslao glasnike pred licem svojim. Oni su otišli i ušli u neko samarijansko selo kako bi pripremili za njega,
53. ali ga nisu primili jer mu je lice bilo kao da bi htio ići u Jeruzalem.
54. A kad su to vidjeli njegovi učenici Jakov i Ivan, rekli su: “Gospodine, hoćeš li da zapovjedimo ognju da siđe s neba i spali ih, kao što je i Ilija učinio?”
55. A on se okrenuo pa ih ukorio i rekao: “Vi ne znate kakva ste duha.
56. Jer Sin čovječji nije došao uništiti živote ljudi, nego ih spasiti.” Onda su otišli u drugo selo.
57. I dogodilo se, dok su išli putem, da mu je netko rekao: “Gospodine, slijedit ću te kamo god pođeš.”
58. A Isus mu je rekao: “Lisice imaju jame i ptice nebeske gnijezda, a Sin čovječji nema gdje glavu položiti.”
59. A drugomu je rekao: “Slijedi me!” Ali je on rekao: “Gospodine, dopusti mi da najprije odem pokopati svoga oca.”
60. Isus mu je rekao: “Pusti neka mrtvi pokopaju svoje mrtve, a ti idi i propovijedaj kraljevstvo Božje!”
61. A netko drugi je isto tako rekao: “Ja ću te slijediti, Gospodine, ali mi dopusti da se najprije oprostim sa svojim ukućanima!”
62. A Isus mu je rekao: “Nijedan koji stavi ruku svoju na plug pa se obazire natrag, nije prikladan za kraljevstvo Božje.”