A A A A A
Biblija u jednoj godini
Travanj 6

Luki 8:26-56
26. I doplovili su u gadarenski kraj, koji je nasuprot Galileji.
27. I dok je on izlazio na kopno, u susret mu je iz grada došao neki čovjek koji je dugo vremena imao đavle, i nije oblačio odjeću niti je boravio u kući, već u grobovima.
28. Kad je opazio Isusa, kriknuo je i pao pred njega te jakim glasom rekao: “Što ja imam s tobom, Isuse, Sine Boga Svevišnjega? Preklinjem te, ne muči me!”
29. Jer je Isus zapovjedio nečistom duhu da izađe iz toga čovjeka; jer ga je mnogo puta zgrabio pa su ga čuvali vezanog lancima i okovima, a on bi raskidao sveze i đavao bi ga tjerao u pustinju.
30. A Isus ga je upitao govoreći: “Kako ti je ime?” A on je odgovorio: “Legija,” jer su mnogi đavli ušli u njega.
31. I zaklinjali su ga da im ne zapovjedi da odu u bezdan.
32. A ondje je bilo veliko krdo svinja koje je paslo na gori, pa su ga duhovi zaklinjali da im dopusti ući u njih; i on im je dopustio.
33. Tada su đavli izašli iz tog čovjeka i ušli u svinje, te je krdo svinja naglo jurnulo niz obronak u jezero, i utopilo se.
34. Kad su oni koji su ih pasli vidjeli što se dogodilo, pobjegli su i otišli te razglasili to u gradu i po selima.
35. Tada su izašli vidjeti što se dogodilo te su došli k Isusu i našli čovjeka iz koga su izašli đavli gdje sjedi do Isusovih nogu, odjeven i zdrave pameti; i prestrašili su se.
36. A oni koji su to vidjeli, ispripovjedili su im kako je ozdravio onaj što je bio opsjednut đavlima.
37. Tada ga je sve ono mnoštvo iz okolice gadarenske zaklinjalo da ode od njih, jer su bili obuzeti velikim strahom. I on je ušao u lađu te se vratio.
38. A onaj čovjek iz koga su izašli đavli molio ga je da bude s njime, ali Isus ga je otpustio govoreći:
39. Vrati se kući svojoj i ispričaj kako ti je veliko djelo Bog učinio!” I on je otišao razglašujući po cijelom gradu kako mu je veliko djelo Isus učinio.
40. I dogodilo se, kad se Isus vratio, da ga je narod rado primio, jer su ga svi očekivali.
41. I gle, došao je neki čovjek, po imenu Jair, a on je bio nadstojnik sinagoge, te pao Isusu pred noge i zaklinjao ga da uđe u njegovu kuću;
42. jer je on imao kćer jedinicu, oko dvanaest godina, i ona je umirala. A dok je on onamo išao, ljudi su ga naguravali.
43. A neka žena, koja je dvanaest godina imala izljev krvi, koja je sve svoje imanje potrošila na liječnike, a da je nijedan nije mogao izliječiti,
44. prišla mu je odostraga i dotakla se ruba njegove odjeće te joj je izljev krvi odmah prestao.
45. A Isus je upitao: “Tko me se dotaknuo?” Kad su svi zanijekali, Petar i oni što su bili s njim rekli su: “Učitelju, mnoštvo te naroda nagurava i pritiska, a ti pitaš: ‘Tko me se dotaknuo?’ “
46. A Isus je rekao: “Netko me se dotaknuo, jer sam osjetio kako je iz mene izašla snaga.”
47. A kad je žena vidjela da se nije mogla sakriti, došla je drhteći i pala pred njega te mu ispripovjedila pred svim narodom iz kojeg razloga ga se dotakla i kako je odmah ozdravila.
48. A on joj je rekao: “Kćeri, nemoj klonuti, vjera te tvoja ozdravila, idi u miru!”
49. Dok je on još govorio, došao je jedan iz kuće nadstojnika sinagoge govoreći mu: “Tvoja je kći umrla; ne uznemiravaj Učitelja!”
50. A kad je to Isus čuo, odgovorio mu je govoreći: “Ne boj se! Samo vjeruj i ona će ozdraviti!”
51. I kad je ušao u kuću, nikome nije dopustio ući, osim Petru i Jakovu i Ivanu te ocu i majci djevojčice.
52. A svi su plakali i naricali za njom. A on je rekao: “Ne plačite, ona nije umrla, već spava!”
53. I oni su mu se podsmjehivali, znajući da je umrla.
54. A on ih je sve istjerao van te ju je primio za ruku i dozvao je govoreći: “Djevojčice, ustani!”
55. I njen se duh vratio te je odmah ustala, a on je zapovjedio da joj daju jesti.
56. A njeni su se roditelji zapanjili, ali im je on zapovjedio da nikome ne govore što se dogodilo.