A A A A A
Biblija u jednoj godini
Travanj 5

Luki 8:1-25
1. I dogodilo se zatim da je on prolazio kroz sve gradove i sela propovijedajući i navješćujući radosnu vijest o kraljevstvu Božjem. A s njim su bila dvanaestorica,
2. i neke žene koje su bile ozdravljene od zlih duhova i bolesti: Marija, zvana Magdalena, iz koje je izašlo sedam đavla,
3. i Ivana, žena Herodova upravitelja Huze, Suzana i mnoge druge koje su mu posluživale od svojih dobara.
4. I kad se okupilo mnogo naroda, a dolazili su k njemu iz svakoga grada, govorio im je u usporedbi:
5. “Sijač je izašao sijati svoje sjeme. I dok je sijao, jedno je palo pokraj puta i bilo pogaženo, i ptice su ga nebeske pozobale.
6. A drugo je palo na kamen; i čim je izniknulo, osušilo se, jer nije imalo vlage.
7. I drugo je palo među trnje, a trnje je naraslo skupa s njim i ugušilo ga.
8. A drugo je palo na dobru zemlju te naraslo i donijelo stostruk rod.” Kad je ovo rekao, viknuo je: “Tko ima uši da čuje, neka čuje!”
9. A njegovi su ga učenici upitali govoreći: “Što bi bila ta usporedba?”
10. A on je odgovorio: “Vama je dano upoznati tajne kraljevstva Božjega, ali drugima je dano u usporedbama, ‘da gledajući ne vide i slušajući ne razumiju.’
11. A ovo je usporedba: Sjeme je Božja riječ.
12. Ovi pokraj puta, jesu oni koji slušaju; zatim dolazi đavao i otima Riječ iz njihova srca, da ne bi povjerovali i spasili se.
13. Ovi na kamenu, to su oni, koji kad slušaju, primaju Riječ s radošću, ali takvi nemaju korijena; oni za neko vrijeme vjeruju, a u vrijeme iskušenja otpadnu.
14. A ono što je palo među trnje, to su oni koji slušaju, i odlaze, te se uguše pod brigama, bogatstvom i životnim užicima i ne donesu zrelog ploda.
15. A ono što je u dobroj zemlji, to su oni koji, pošto su slušali, čuvaju Riječ u dobru i plemenitu srcu i donose plod u strpljivosti.
16. Nitko, kad zapali svijeću, ne pokriva je posudom ili stavlja pod postelju, već je postavlja na svijećnjak, da bi oni koji ulaze vidjeli svjetlo.
17. Jer ništa nije tajno što neće biti očitovano, ni skriveno što se neće saznati i na vidjelo izaći.
18. Pazite stoga kako slušate! Jer tko ima, njemu će se dati; a tko nema, od njega će se oduzeti i ono što misli da ima.”
19. Zatim su došli k njemu majka i braća njegova, i nisu mu mogli prići zbog mnoštva.
20. Tada su mu neki javili govoreći: “Tvoja majka i braća tvoja stoje vani, žele te vidjeti!”
21. A on im je odgovorio rekavši: “Majka moja i braća moja su ovi koji slušaju riječ Božju i izvršavaju je.”
22. I dogodilo se jednog dana da je on ušao u lađu sa svojim učenicima i rekao im: “Prijeđimo na onu stranu jezera!” I isplovili su.
23. I dok su plovili, on je zaspao. Uto se na jezero spustio olujni vjetar i voda je punila lađu, te su bili u pogibli.
24. Tada su mu prišli i probudili ga govoreći: “Učitelju, učitelju, ginemo!” Onda je on ustao, zaprijetio vjetru i razbješnjeloj vodi te su prestali; i nastala je tišina.
25. A njima je rekao: “Gdje vam je vjera?” A oni su se, prestrašeni, začudili govoreći jedan drugomu: “Tko li je ovaj da zapovijeda i vjetrovima i vodi, i slušaju ga?”