A A A A A
Biblija u jednoj godini
Travanj 11

Luki 10:25-42
25. I gle, ustao je neki zakonoznanac pa ga iskušavao govoreći: “Učitelju, što moram činiti da baštinim život vječni?”
26. On ga je upitao: “Što piše u Zakonu? Kako čitaš?”
27. A on je odgovorio rekavši: “Ljubi Gospodina, Boga svoga svim srcem svojim i svom dušom svojom i svom snagom svojom i svim umom svojim; i bližnjega svoga kao samoga sebe!”
28. A Isus mu je rekao: “Ispravno si odgovorio. To čini pa ćeš živjeti.”
29. Ali on se htio opravdati pa je upitao Isusa: “A tko je moj bližnji?”
30. A Isus je odgovorio rekavši: “Neki je čovjek silazio iz Jeruzalema u Jerihon i upao među razbojnike koji su ga svukli i izranili te otišli i ostavili ga polumrtva.
31. A slučajno je onim putem silazio neki svećenik, i kad ga je opazio, zaobišao ga je.
32. A tako i neki Levit, kad je bio na tom mjestu, došao je, pogledao ga i zaobišao.
33. A neki je Samarijanac putujući došao do njega, i kad ga je vidio, sažalio se nad njim,
34. te prišao, povio mu rane i zalio ih uljem i vinom, pa ga posjeo na svoju životinju, odnio ga u svratište i pobrinuo se za njega.
35. A sutradan, kad je odlazio, izvadio je dva dinara, dao ih domaćinu i rekao mu: ‘Pobrini se za njega, a štogod više potrošiš, ja ću ti na svom povratku isplatiti.’
36. Što dakle ti misliš, koji je od ove trojice bio bližnji onomu koji je upao među razbojnike?”
37. A on je rekao: “Onaj koji mu je iskazao milosrđe.” Tada mu je Isus rekao: “Idi pa i ti čini tako!”
38. I dogodilo se, dok su putovali, da je on ušao u neko selo; a neka žena, imenom Marta, primila ga je u svoju kuću.
39. A ona je imala sestru zvanu Marija, koja je sjela do Isusovih nogu i slušala riječ njegovu.
40. A Marta je bila zauzeta oko mnogog posluživanja pa mu je prišla i rekla: ”Gospodine, zar ti ne mariš što me sestra moja ostavila samu posluživati? Reci joj stoga da mi pomogne!”
41. A Isus joj je odgovorio rekavši: “Marta, Marta, brineš se i uznemiruješ zbog mnogo čega,
42. ali je jedno potrebno. A Marija je odabrala onaj dobar dio koji joj se neće oduzeti.”