A A A A A
Biblija u jednoj godini
Travanj 10

Luki 10:1-24
1. Poslije toga Gospodin je odredio i drugu sedamdesetoricu te ih poslao po dvojicu pred licem svojim u svaki grad i mjesto kamo je sâm htio doći.
2. Stoga im je govorio: “Žetva je doista velika, ali radnika je malo. Molite zato Gospodara žetve kako bi poslao radnike u svoju žetvu.
3. Idite! Evo, ja vas šaljem kao janjce među vukove.
4. Ne nosite ni novčanik, ni torbe, ni obuće; i nikoga na putu ne pozdravljajte!
5. A u koju god kuću uđete, najprije recite: ‘Mir ovoj kući!’
6. I ako ondje bude sin mira, počinut će vaš mir na njoj; ako li ne, vratit će se k vama.
7. I u toj kući ostanite; jedite i pijte ono što vam daju, jer je radnik vrijedan svoje plaće. Ne prelazite iz kuće u kuću.
8. I u koji god grad uđete, i prime vas, jedite ono što se pred vas stavlja!
9. I ozdravljajte bolesnike koji su u njemu i govorite im: ‘Kraljevstvo Božje približilo se k vama!’
10. A u koji god grad uđete i ne prime vas, izađite na njegove ulice i recite;
11. ‘I prašinu iz vašega grada, koja se prilijepila za nas, otresamo na vas. Ipak ovo znajte da se kraljevstvo Božje približilo k vama!’
12. Ali kažem vam da će Sodomi biti podnošljivije u onaj dan nego tome gradu.
13. Jao tebi, Korazine! Jao tebi, Betsaido! Jer da su se u Tiru i Sidonu dogodila silna djela koja su se dogodila u vama, već bi se odavno pokajali sjedeći u kostrijeti i pepelu.
14. Ali će Tiru i Sidonu biti podnošljivije na Sudu nego vama.
15. I ti, Kapernaume, koji si se do neba uzvisio, do pakla ćeš se strovaliti!
16. Tko vas sluša, mene sluša; i tko vas prezire, mene prezire. A tko mene prezire, prezire onoga koji me je poslao.”
17. I vratila su se sedamdesetorica s radošću govoreći: “Gospodine, i đavoli nam se u tvoje ime pokoravaju.”
18. A on im je rekao: “Gledao sam Sotonu kako kao munja pada s neba!
19. Evo, dajem vam vlast da gazite po zmijama i škorpionima, i nad svom silom neprijateljskom, i ništa vam neće moći nauditi.
20. Ali ne radujte se tome što vam se duhovi pokoravaju, nego se radije radujte što su vam imena zapisana u nebu!”
21. U taj isti čas Isus se obradovao u duhu i rekao: “Zahvaljujem ti, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a otkrio to nejačadi. Da, Oče, jer je to bilo dobro u tvojim očima.
22. Sve mi je predao Otac moj, i nitko ne zna tko je Sin, osim Oca, i tko je Otac, osim Sina, i onoga kome ga Sin hoće otkriti.”
23. I okrenuo se prema svojim učenicima i rekao im nasamo: “Blažene su oči koje gledaju ono što vi gledate!”
24. Jer kažem vam da su mnogi proroci i kraljevi željeli vidjeti ono što vi gledate, a nisu vidjeli, i čuti ono što vi čujete, a nisu čuli.”