A A A A A
Biblija u jednoj godini
Travanj 1

Luki 6:1-26
1. I dogodilo se da je on, u Drugi Šabat poslije Prvog, prolazio kroz žitna polja, a njegovi su učenici trgali klasje, trli ga rukama i jeli.
2. A neki su ih farizeji upitali: “Zašto činite što nije zakonom dopušteno činiti u dane Šabata?”
3. Nato im je Isus odgovorio rekavši: “Niste li čitali što je učinio David kad je ogladnio, on i oni koji su bili s njim;
4. kako je ušao u Božju kuću te uzeo i pojeo prinesene kruhove koje zakonom nije dopušteno jesti nikome osim svećenicima pa ih dao i onima koji su bili s njim?”
5. Tada im je rekao: “Sin je čovječji gospodar i Šabata.”
6. I dogodilo se da je on i na jedan drugi Šabat ušao u sinagogu i poučavao; i ondje je bio neki čovjek kome je usahla desna ruka.
7. A pismoznanci i farizeji su ga promatrali hoće li na Šabat ozdravljati kako bi našli optužbu protiv njega.
8. Ali je on znao njihove misli te rekao čovjeku koji je imao usahlu ruku: “Ustani i stani u sredinu!” I on je ustao i stajao.
9. Tada im je Isus rekao: “Nešto ću vas upitati: Je li zakonom dopušteno na Šabat činiti dobro ili činiti zlo, spasiti život ili ga uništiti?”
10. I kad ih je sve pogledao unaokolo, rekao je čovjeku: “Ispruži svoju ruku!” I on je tako učinio i ruka mu se obnovila, postala zdrava kao i druga.
11. A oni su se ispunili bijesom te se međusobno dogovarali što bi mogli Isusu uraditi.
12. I dogodilo se u one dane da je otišao na goru moliti i proveo je svu noć u molitvi Bogu.
13. A kad je osvanuo dan, pozvao je svoje učenike i od njih izabrao dvanaestoricu, koje je prozvao i apostolima:
14. Šimuna, koga je prozvao i Petrom, i Andriju, brata njegova; Jakova i Ivana, Filipa i Bartolomeja;
15. Mateja i Tomu, Jakova, sina Alfejeva, i Šimuna zvanog Zelot;
16. Judu, brata Jakovljeva, i Judu Iskariotskoga koji je bio izdajnik.
17. Tada je sišao s njima i zaustavio se na ravnici; a bilo je mnoštvo njegovih učenika i veliko mnoštvo naroda iz cijele Judeje i Jeruzalema, te iz primorja Tira i Sidona, koji su došli slušati ga i ozdraviti od svojih bolesti;
18. a ozdravljali su i oni koje su mučili nečisti duhovi.
19. I sve ga je mnoštvo nastojalo dotaknuti jer je iz njega izlazila snaga i sve ih ozdravljala.
20. A on je podigao svoje oči prema svojim učenicima i govorio: “Blaženi budite vi siromasi, jer vaše je kraljevstvo Božje.
21. Blaženi ste koji sada gladujete jer ćete se nasititi! Blaženi ste koji sada plačete jer ćete se smijati!
22. Blaženi ste kad vas ljudi zamrze i kad vas odvoje i pogrde, te vaše ime odbace kao zlo radi Sina čovječjega!
23. Radujte se u taj dan i poskakujte od veselja; jer, evo, velika je vaša nagrada u nebu! Jer su isto tako činili prorocima očevi njihovi.
24. Ali jao vama, bogataši, jer ste primili svoju utjehu!
25. Jao vama koji ste siti, jer ćete gladovati! Jao vama koji se sada smijete, jer ćete tugovati i plakati!
26. Jao vama kad svi ljudi budu o vama dobro govorili jer su isto tako činili lažnim prorocima očevi njihovi!