A A A A A
Biblija u jednoj godini
Ožujak 7

Marku 10:12-14
12. I ako žena napusti svoga muža i uda se za drugoga, čini preljub.”
13. I donosili su mu dječicu da bi ih dotaknuo, a učenici su korili one što su ih donosili.
14. A kad je Isus to vidio, bio je jako nezadovoljan te im rekao: “Pustite dječicu da dolaze k meni i ne branite im, jer takvih je kraljevstvo Božje!