A A A A A
Biblija u jednoj godini
Ožujak 29

Luki 4:31-44
31. I sišao je u Kapernaum, galilejski grad, te ih poučavao u dane Šabata.
32. I bili su zapanjeni njegovim naukom, jer je riječ njegova bila s vlašću.
33. A u sinagogi je bio čovjek koji je imao nečistog duha đavla te povikao jakim glasom
34. govoreći: “Pusti nas, što mi imamo s tobom, Isuse Nazarećanine? Jesi li došao uništiti nas? Znam te tko si: Sveti Božji.”
35. A Isus mu je zaprijetio govoreći: “Umukni i izađi iz njega!” I kad ga je đavao srušio u sredinu, izašao je iz njega i ništa mu nije naudio.
36. I sve je obuzelo zaprepaštenje te su razgovarali među sobom govoreći: “Kakva je to riječ, jer s vlašću i snagom zapovijeda nečistim duhovima, i oni izlaze?”
37. I glas se o njemu raširio u sva okolna mjesta.
38. Onda je izašao iz sinagoge i ušao u Šimunovu kuću. A Šimunova punica bila je svladana velikom groznicom, pa su ga usrdno zamolili za nju.
39. I on se nagnuo nad nju, zaprijetio groznici i ona ju je napustila. I odmah je ustala te ih posluživala.
40. A kad je sunce zašlo svi koji su imali bolesnike s različitim bolestima dovodili su ih k njemu, a on bi na svakoga pojedinog od njih stavljao ruke i ozdravljao ih.
41. A i đavli su iz mnogih izlazili vrišteći i govoreći: “Ti si Krist, Sin Božji!” I pošto im je zaprijetio nije im dopustio govoriti jer su znali da je on Krist.
42. I kad je osvanuo dan, izišao je i otišao na pusto mjesto; a narod ga je tražio i došao k njemu te ga zadržavao da ne ode od njih.
43. A on im je rekao: “Ja moram i drugim gradovima propovijedati evanđelje kraljevstva Božjeg jer sam radi toga poslan.”
44. Zatim je propovijedao po sinagogama u Galileji.