A A A A A
Biblija u jednoj godini
Ožujak 26

Luki 2:25-52
25. I gle, bio je u Jeruzalemu neki čovjek kome je ime bilo Šimun; i taj je čovjek, pravedan i bogobojazan, iščekivao utjehu Izraelovu i Duh Sveti je bio na njemu.
26. I bilo mu je objavljeno po Duhu Svetom da neće vidjeti smrti prije nego što vidi Gospodnjeg Krista.
27. I po Duhu je došao u Hram, i uto su roditelji unijeli dijete Isusa kako bi postupili s njim prema običaju Zakona.
28. Tada ga je on uzeo u svoje naručje te blagoslovio Boga i rekao:
29. “Gospodaru, sad u miru otpuštaš slugu svoga po riječi svojoj,
30. jer su oči moje vidjele tvoje spasenje
31. koje si pripremio pred licem svih naroda;
32. svjetlo za prosvjetljenje Pogana i slavu tvojeg naroda Izraela.”
33. A Josip i majka njegova čudili su se onome što se o njemu govorilo.
34. Onda ih je Šimun blagoslovio te rekao Mariji, majci njegovoj: “Gle, ovaj je postavljen za pad i uskrsnuće mnogih u Izraelu i za znak kojem će proturječiti,
35. a i tebi će samoj mač probosti dušu, kako bi se razotkrile misli mnogih srdaca.”
36. A bila je neka proročica Ana, kći Fanuelova, iz plemena Ašerova. Ona je bila u vrlo poodmakloj dobi. Nakon svoga djevičanstva sedam je godina živjela sa svojim mužem,
37. a sama, kao udovica, sve do osamdeset i četvrte godine; ona se nije udaljavala od Hrama nego je noću i danju služila Bogu postovima i molitvama.
38. I ona je, približavajući se u taj čas, hvalila Gospodina i govorila o njemu svima koji su iščekivali otkupljenje u Jeruzalemu.
39. A kad su izvršili sve prema Gospodnjem zakonu, vratili se u Galileju, u svoj grad Nazaret.
40. I dijete je raslo i jačalo u duhu, ispunjavajući se mudrošću i milost je Božja bila na njemu.
41. A njegovi su roditelji svake godine odlazili u Jeruzalem na svetkovinu Pashe.
42. I kad mu je bilo dvanaest godina, oni su uzišli u Jeruzalem po običaju te svetkovine.
43. I kad su završili ti dani, dok su se oni vraćali, dječak Isus ostao je u Jeruzalemu, a Josip i njegova majka to nisu znali.
44. I pretpostavljajući da je on među suputnicima, otišli su dan hoda i tražili ga među rodbinom i znancima.
45. A kad ga nisu našli, vratili su se u Jeruzalem tražeći ga.
46. I dogodilo se da su ga nakon tri dana našli u Hramu gdje sjedi usred učitelja i sluša ih i postavlja im pitanja.
47. I svi koji su ga slušali bili su zapanjeni njegovim shvaćanjem i odgovorima.
48. I kad su ga ugledali, iznenadili su se, a njegova majka mu je rekla: “Sine, zašto si nam to učinio? Gle, otac tvoj i ja tražili smo te žalosteći se.”
49. A on im je rekao: “Zbog čega ste me tražili? Niste li znali da moram biti u onome što je Oca moga?”
50. A oni nisu razumjeli tu besjedu koju im je izgovorio.
51. Tada je sišao s njima i došao u Nazaret te im bio pokoran. A njegova je majka čuvala sve te besjede u svome srcu.
52. A Isus je napredovao u mudrosti i rastu, i u naklonosti kod Boga i ljudi.