A A A A A
Biblija u jednoj godini
Ožujak 22

Luki 1:21-38
21. A narod je čekao Zahariju i čudio se što se dugo zadržao u Hramu.
22. I kad je izašao, nije im mogao govoriti, te su shvatili da je imao viđenje u Hramu; a on im je davao znakove i ostao je nijem.
23. I dogodilo se da je, pošto su se navršili dani njegove službe, otišao svojoj kući.
24. A poslije tih dana njegova je žena Elizabeta začela; i skrivala se pet mjeseci govoreći:
25. “Tako mi je učinio Gospodin u dane kad je pogledao na mene da bi uklonio sramotu moju među ljudima.”
26. A u šestom mjesecu Bog je poslao anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret
27. k djevici zaručenoj za muškarca koji se zvao Josip, iz kuće Davidove; a djevici je bilo ime Marija.
28. Anđeo je ušao k njoj i rekao: “Zdravo, naklonošću obdarena! Gospodin s tobom! Blagoslovljena si ti među ženama!”
29. I kad ga je opazila, uznemirila se na tu njegovu besjedu te počela razmišljati kakav bi to pozdrav trebao biti.
30. A anđeo joj je rekao: “Ne boj se, Marijo, jer si našla naklonost kod Boga.
31. I evo, začet ćeš u utrobi i roditi sina; i nazvat ćeš ga imenom ISUS.
32. On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega; i Gospodin Bog dat će mu prijestolje oca njegova Davida,
33. te će kraljevati nad kućom Jakovljevom zauvijek, i njegovom kraljevstvu neće biti kraja.”
34. Nato je Marija upitala anđela: “Kako će to biti kad muškarca ne poznajem?”
35. A anđeo joj je odgovorio rekavši: “Duh Sveti će sići na tebe, i snaga će te Svevišnjega osjeniti; zato će se i ono sveto što će se od tebe roditi zvati Sinom Božjim.
36. I evo, tvoja rođakinja Elizabeta, i ona je začela sina u svojoj starosti; i ovo je šesti mjesec njoj koju su nazvali nerotkinjom.
37. Jer s Bogom ništa nije nemoguće.”
38. A Marija je rekla: “Evo, sluškinje Gospodnje, neka mi bude po riječi tvojoj.” Tada je anđeo otišao od nje.