A A A A A
Biblija u jednoj godini
Ožujak 17

Marku 14:55-72
55. A glavari svećenički i cijelo Vijeće tražili su svjedočanstvo protiv Isusa da ga pogube, i nisu našli.
56. Jer su mnogi lažno svjedočili protiv njega, ali im se svjedočanstva nisu slagala.
57. Tada su ustali neki, i lažno svjedočili protiv njega, govoreći:
58. “Mi smo ga čuli kako govori: ‘Ja ću porušiti ovaj rukotvoren Hram, i za tri dana sagradit ću drugi, nerukotvoren!’ “
59. Ali ni tako im se svjedočanstvo nije slagalo.
60. Onda je veliki svećenik stao u sredinu i upitao Isusa, govoreći: “Zar ništa ne odgovaraš? Što to ovi svjedoče protiv tebe?”
61. A on je šutio i ništa nije odgovarao. Ponovo ga je veliki svećenik upitao i rekao mu: “Jesi li ti Krist, Sin Blagoslovljenoga?”
62. A Isus je odgovorio: “Ja jesam! I gledat ćete Sina čovječjega gdje sjedi zdesna Moćnoga i dolazi sa oblacima nebeskim.”
63. Nato je veliki svećenik razderao svoju odjeću i rekao: “Što nam još trebaju svjedoci?
64. Čuli ste ovu hulu! Što vi mislite? I svi su mu presudili da je zaslužio smrt.
65. Tada su neki počeli pljuvati po njemu i pokrivati mu lice pa ga udarati i govoriti mu: “Proreci!” I sluge su mu udarale šamare.
66. A dok je Petar bio dolje u dvoru, došla je jedna od sluškinja velikog svećenika,
67. i kad je vidjela Petra gdje se grije, pogledala ga i rekla: “I ti si bio s Isusom Nazarećaninom!”
68. A on je zanijekao govoreći: “Ne znam, niti ne razumijem što ti govoriš!” Onda je izašao van u predvorje i pijetao je zakukurikao.
69. Tada ga je sluškinja ponovo ugledala i počela govoriti onima koji su stajali pokraj: “Ovaj je jedan od njih!”
70. A on je ponovo zanijekao. I malo kasnije oni koji su stajali pokraj opet su rekli Petru: “Sigurno si jedan od njih, jer si Galilejac i govor ti je takav!”
71. Ali on se počeo kleti i zaklinjati: “Ne poznajem tog čovjeka o kome govorite!”
72. Uto je pijetao po drugi put zakukurikao. I Petar se je sjetio riječi koju mu je Isus rekao: “Prije nego pijetao dvaput zakukuriče, triput ćeš me zanijekati!” I kad se toga prisjetio, zaplakao je.