A A A A A
Biblija u jednoj godini
Ožujak 15

Marku 14:1-26
1. Za dva dana bila je svetkovina Pashe i Beskvasnih kruhova; a glavari su svećenički i pismoznanci tražili kako bi ga na prijevaru zgrabili i ubili,
2. ali su rekli: “Ne na svetkovinu, da ne nastane pobuna u narodu.”
3. A kad je bio u Betaniji, u kući Šimuna gubavca, dok je sjedio pri jelu, došla je neka žena s alabastrenom posudom skupocjene, prave nardove pomasti; razbila je posudu te mu izlila pomast na glavu.
4. A bilo je nekih koji su se u sebi ljutili i govorili: “Čemu ovo rasipanje pomasti?
5. Jer je to moglo biti prodano za više od tristo dinara i dano siromasima.” I mrmljali su protiv nje.
6. A Isus je rekao: “Pustite je! Zašto je uznemirujete? Učinila je dobro djelo na meni.
7. Jer siromahe uvijek imate uz sebe i kad god hoćete možete im dobro činiti, ali mene nemate uvijek.
8. Ona je učinila, što je mogla; unaprijed je pomazala moje tijelo za ukop.
9. Uistinu vam kažem, posvuda gdje se ovo evanđelje bude propovijedalo, po svemu svijetu, govorit će se i ovo što je ona učinila, njoj na spomen.
10. A Juda Iskariotski, jedan od Dvanaestorice, otišao je glavarima svećeničkim da im ga izda.
11. A oni su se obradovali kad su to čuli i obećali mu dati novac. I tražio je zgodu kako bi ga izdao.
12. I prvog dana Beskvasnih kruhova, kad su klali Pashu, njegovi su mu učenici rekli: “Gdje hoćeš da odemo i pripremimo da bi mogao jesti Pashu?”
13. Tada je poslao dvojicu svojih učenika te im rekao: “Pođite u grad i srest će vas čovjek koji nosi krčag vode; slijedite ga.
14. I bilo gdje on uđe, recite domaćinu: ‘Učitelj kaže: Gdje je gostinjska soba gdje ću jesti Pashu sa svojim učenicima?’
15. A on će vam pokazati veliku gornju sobu prostrtu i pripremljenu. Tamo nam pripremite.”
16. I njegovi su učenici otišli i došli u grad te našli kako im je rekao i pripremili Pashu.
17. A uvečer je došao s dvanaestoricom.
18. I dok su sjedili i jeli, Isus je rekao: “Uistinu vam kažem, jedan od vas koji jede sa mnom, izdat će me.”
19. A oni su se počeli žalostili te su mu govorili jedan po jedan: “ Nisam li ja?” I drugi je rekao: “ Nisam li ja?”
20. A on je odgovorio rekavši im: “Jedan je od dvanaestorice, koji sa mnom umače u zdjelu.
21. Sin čovječji doista odlazi kao što je o njemu zapisano, ali jao onom čovjeku koji izdaje Sina čovječjega. Bolje bi bilo tom čovjeku da se nikada nije rodio!”
22. I dok su jeli, Isus je uzeo kruh i blagoslovio, pa ga razlomio te im dao i rekao: “Uzmite, jedite! Ovo je moje tijelo.”
23. Onda je uzeo čašu i, kad je zahvalio, dao im je, te su svi iz nje pili.
24. Tada im je rekao: “Ovo je krv moja, krv Novoga zavjeta koja se proljeva za mnoge.
25. Uistinu vam kažem, neću više piti od trsova roda sve do onoga dana kad ću ga piti novog u kraljevstvu Božjem.”
26. A kad su otpjevali hvalospjev, izašli su na Maslinsku goru.