A A A A A
Biblija u jednoj godini
Ožujak 10

Marku 11:20-33
20. I ujutro, prolazeći pokraj, vidjeli su da je smokva usahla od korijena.
21. I Petar se prisjetio te mu rekao: “Učitelju, gle, smokva koju si prokleo, osušila se!”
22. A Isus im je odgovorio rekavši: “Imajte vjeru u Boga!”
23. Jer uistinu vam govorim, da onaj koji kaže ovoj gori: ‘Pomakni se i baci se u more!’ i ne sumnja u svome srcu, nego vjeruje da će se dogoditi to što govori, bit će mu ono što kaže.
24. Zbog toga vam kažem: sve ono što želite kad molite, vjerujte da to primate, i bit će vam.
25. A kad stojite i molite, oprostite ako imate što protiv koga da i vama Otac vaš, koji je u nebu, oprosti vaše prijestupe.
26. Ali, ako vi ne oprostite, neće ni Otac vaš, koji je u nebu, oprostiti vaše prijestupe.
27. Zatim su ponovo došli u Jeruzalem. I dok je on hodao po Hramu, prišli su mu glavari svećenički i pismoznanci i starješine
28. i upitali ga: “Kojom vlašću to činiš? Tko ti je dao tu vlast da to činiš?”
29. A Isus im je odgovorio rekavši: “I ja ću vam postaviti jedno pitanje, pa mi odgovorite, onda ću vam reći kojom vlašću to činim:
30. Je li krštenje Ivanovo bilo s neba ili od ljudi? Odgovorite mi!”
31. A oni su prosuđivali među sobom govoreći: “Ako kažemo: ‘s neba’, reći će: ‘Zašto mu onda niste vjerovali?’
32. Nego, da kažemo: ‘Od ljudi?’ “, bojali su se naroda jer su svi smatrali da je Ivan doista bio prorok.
33. Onda su odgovorili i rekli Isusu: “Ne možemo reći.” A Isus im je odgovorio rekavši: “Ni ja vama neću reći kojim vlašću to činim.”