A A A A A
Biblija u jednoj godini
Veljača 4

Mateju 22:23-46
23. Istog su mu dana pristupili saduceji, koji kažu da nema uskrsnuća, i upitali ga
24. govoreći: “Učitelju, Mojsije je rekao: ‘Ako tko umre bez djece, neka brat njegov oženi njegovu ženu i podigne sjeme svome bratu!’
25. A bilo je kod nas sedmero braće. I prvi se oženio i umro bez potomstva i ostavio svoju ženu svome bratu.
26. Isto tako i drugi, i treći, sve do sedmoga.
27. A nakon svih umrla je i žena.
28. Dakle, po uskrsnuću, kojemu će od te sedmorice biti žena? Jer su je svi imali.”
29. Isus im je odgovorio rekavši: “Varate se, ne znajući Pisma ni snage Božje.
30. Jer po uskrsnuću niti se žene niti udaju, nego su kao anđeli Božji u nebu.
31. A što se tiče uskrsnuća mrtvih, niste li čitali ono što vam je Bog rekao govoreći:
32. ‘Ja sam Bog Abrahamov, i Bog Izakov, i Bog Jakovljev’? Bog nije Bog mrtvih, nego živih!”
33. A kad je mnoštvo to čulo, zapanjilo se njegovim naukom.
34. Ali kad su farizeji čuli da je ušutkao saduceje, okupili su se zajedno.
35. Tada ga je jedan od njih, zakonoznanac, upitao iskušavajući ga i govoreći:
36. “Učitelju, koja je najveća zapovijed u Zakonu?”
37. Isus mu je rekao: “Ljubi Gospodina Boga svoga svim srcem svojim, i svom dušom svojom i svim umom svojim.
38. To je prva i najveća zapovijed.
39. A druga je njoj slična: ‘Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe.’
40. O tim dvjema zapovijedima visi sav Zakon i Proroci.”
41. Dok su farizeji bili okupljeni, Isus ih je upitao,
42. govoreći: “Što mislite o Kristu? Čiji je on sin?” Odgovorili su mu: “Davidov.”
43. Upitao ih je: “Kako ga onda David u duhu naziva Gospodinom, govoreći:
44. ‘GOSPOD je rekao mome Gospodinu: Sjedni mi zdesna dok ne položim tvoje neprijatelje za podnožje nogama tvojim’?
45. Ako je, dakle, David njega nazvao Gospodinom, kako je on njegov sin?”
46. I nitko mu nije mogao odgovoriti ni riječ, niti se od toga dana itko usudio pitati ga bilo što.