A A A A A
Biblija u jednoj godini
Veljača 3

Mateju 22:1-22
1. I Isus im je odgovorio i ponovo progovorio u usporedbama te rekao:
2. “Kraljevstvo nebesko sliči nekom kralju koji je pripremio svadbu svome sinu.
3. I poslao je svoje sluge da pozovu uzvanike na svadbu, a oni nisu htjeli doći.
4. Ponovo je poslao druge sluge govoreći: ‘Recite uzvanicima: Evo, ručak sam svoj pripremio, poklana su moja goveda i tovljenici i sve je spremno. Dođite na svadbu!’
5. Ali oni nisu marili te su otišli: jedan na svoju njivu, drugi za svojom trgovinom.
6. A ostali su uhvatili sluge njegove, zlostavljali ih i ubili.
7. A kad je taj kralj to čuo, razgnjevio se te poslao svoje vojske, pogubio one ubojice i spalio njihov grad.
8. Tada je rekao svojim slugama: ‘Svadba je spremna, ali uzvanici nisu bili dostojni.
9. Idite stoga na glavne puteve i pozovite na svadbu sve koje nađete.
10. Tako su te sluge izašle na glavne puteve i skupile sve koje su našli, i zle i dobre; i svadba se napunila gostima.
11. A kad je kralj ušao pogledati goste, opazio je ondje čovjeka koji nije odjenuo svadbenu odjeću,
12. pa ga upitao: ‘Prijatelju, kako si ušao ovamo, a nemaš svadbene odjeće?’ A on je zanijemio.
13. Tada je kralj rekao slugama: ‘Svežite mu ruke i noge, odvedite ga i bacite u krajnju tamu; ondje će biti plač i škrgut zubi.’
14. Jer je mnogo zvanih, ali je malo izabranih.”
15. Zatim su farizeji otišli i održali vijećanje kako bi ga uhvatili u riječi.
16. I poslali su mu svoje učenike s herodovcima govoreći: “Učitelju, mi znamo da si istinit i učiš Božjem putu u istini i ne mariš ni za koga jer ne gledaš na vanjštinu ljudsku.
17. Reci nam, stoga, što ti misliš; je li zakonom dopušteno dati porez Cezaru ili nije?”
18. A Isus je prozreo njihovu opakost i rekao: “Zašto me iskušavate, licemjeri?
19. Pokažite mi porezni novac!” I donijeli su mu dinar.
20. A on ih je upitao: “Čiji je ovo lik i natpis?”
21. Odgovorili su mu: “Cezarov!” Tada im je rekao: “Dajte stoga cezaru što je cezarovo, a Bogu što je Božje.”
22. Kad su čuli te riječi, začudili su se te ga ostavili i otišli.