A A A A A
Biblija u jednoj godini
Veljača 16

Mateju 27:55-66
55. A bile su ondje i promatrale izdaleka mnoge žene koje su iz Galileje slijedile Isusa i posluživale ga.
56. Među njima je bila Marija Magdalena i Marija, majka Jakova i Josije, i majka djece Zebedejeve.
57. A kad se spustila večer, došao je bogati čovjek iz Arimateje, imenom Josip, koji je i sam bio Isusov učenik.
58. On je otišao k Pilatu i zaprosio za Isusovo tijelo. Tada je Pilat zapovjedio da mu se tijelo preda.
59. I Josip je uzeo tijelo, povio ga u čisto laneno platno
60. i položio ga u svoju novu grobnicu, koju je isklesao u stijeni, pa je dokotrljao veliki kamen na vrata grobnice i otišao.
61. A ondje je bila Marija Magdalena i druga Marija; sjedile su nasuprot grobnici.
62. A sutradan, to jest nakon dana Pripreme, skupili su se glavari svećenički i farizeji kod Pilata,
63. govoreći: “Gospodaru, sjetili smo se da je onaj varalica još za života rekao: ‘Nakon tri dana uskrsnut ću!’
64. Zato zapovijedi da se grobnica osigura sve do trećega dana, da ne bi noću došli njegovi učenici, ukrali ga i rekli narodu: ‘Uskrsnuo je od mrtvih!’ Tako će posljednja zabluda biti gora od prve.”
65. Pilat im je rekao: “Imate stražu! Idite i osigurajte kako znate!”
66. Zatim su otišli i osigurali grobnicu: zapečatili su kamen i postavili stražu.