A A A A A
Biblija u jednoj godini
Veljača 12

Mateju 26:26-50
26. A dok su oni jeli, Isus je uzeo kruh i blagoslovio ga, razlomio i dao učenicima te rekao: “Uzmite, jedite; ovo je moje tijelo.
27. Onda je uzeo čašu i zahvalio te im pružio govoreći: “Pijte iz nje svi!
28. Jer ovo je krv moja, krv Novoga zavjeta koja se za mnoge prolijeva za oslobođenje od grijeha.
29. I kažem vam, odsada nipošto neću piti od ovog trsova roda sve do onoga dana kad ću ga piti novoga s vama u kraljevstvu Oca svojega.”
30. A kad su otpjevali hvalospjev, otišli su na Maslinsku goru.
31. Tada im je Isus rekao: “Svi ćete se vi ove noći o mene sablazniti, jer je zapisano: ‘Udarit ću pastira, i ovce iz stada će se razbježati.’
32. Ali nakon što uskrsnem, ići ću pred vama u Galileju.”
33. Petar mu je odgovorio rekavši: “Ako se svi sablazne zbog tebe, ja se neću nikada sablazniti!”
34. Isus mu je rekao: “Uistinu ti kažem da ćeš me ove noći, prije nego pijetao zakukuriče, triput zanijekati!”
35. Petar mu je rekao: “Bude li mi trebalo i umrijeti s tobom, neću te zanijekati.” Tako su govorili i svi učenici.
36. Tada je Isus došao s njima na mjesto zvano Getsemani pa rekao učenicima: “Sjednite tu dok ja ne odem onamo pomoliti se.”
37. I sa sobom je poveo Petra i oba sina Zebedejeva, te je počeo žalovati i biti jako potišten.
38. Tada im je rekao: “Duša mi je vrlo žalosna, sve do smrti. Ostanite ovdje i bdijte sa mnom!”
39. I otišao je malo dalje, pao na lice svoje te molio govoreći: “Oče moj, ako je moguće, neka me mimoiđe ova čaša; ali ne kako ja hoću, nego kako ti hoćeš!”
40. Onda je došao k učenicima i našao ih pozaspale pa je rekao Petru: “Što, niste li mogli jedan sat probdjeti sa mnom?”
41. Bdijte i molite da ne uđete u iskušenje! Duh je, doista, spreman, ali je tijelo slabo.”
42. Ponovo je, po drugi put, otišao i pomolio se govoreći: “Oče moj, ako nije moguće da me mimoiđe ova čaša da je ne pijem, neka bude volja tvoja!”
43. I ponovo je došao k njima te ih našao pozaspale, jer su im oči bile otežale.
44. Onda ih je ostavio, ponovo otišao i pomolio se po treći put govoreći iste riječi.
45. Tada je došao k svojim učenicima i rekao im: “Još spavate i počivate; evo, približio se čas i Sin čovječji predaje se u ruke grešnika!
46. Ustanite, hajdemo! Evo, izdajnik se moj približio!”
47. I dok je još govorio, gle, došao je Juda, jedan od dvanaestorice, i s njim veliko mnoštvo s mačevima i toljagama, poslano od glavara svećeničkih i starješina narodnih.
48. A izdajnik im je dao znak govoreći: “Koga poljubim, to je on; zgrabite ga!”
49. I odmah je prišao k Isusu i rekao: “Zdravo, učitelju!” I poljubio ga.
50. A Isus ga je upitao: “Prijatelju, zbog čega si došao?” Uto su pristupili te položili ruke na Isusa i uhvatili ga.