A A A A A
Biblija u jednoj godini
Prosinac 4

1 Ivanu 2:1-29
1. Dječice moja, ovo vam pišem da ne griješite. Ako tko i sagriješi, imamo zagovornika kod Oca: Isusa Krista, Pravednika.
2. I on je pomirnica za naše grijehe, i ne samo za naše nego i za grijehe cijelog svijeta.
3. A po ovome znamo da ga poznajemo: ako zapovijedi njegove držimo.
4. Tko kaže: “Poznajem ga”, a ne drži zapovijedi njegove, lažljivac je i u njemu nema istine.
5. Ali onaj koji drži riječ njegovu, u njemu je doista ljubav Božja savršena. Po tome znamo da smo u njemu.
6. Tko kaže da u njemu ostaje, mora i sâm tako hoditi, kao što je on hodio.
7. Braćo, ne pišem vam novu zapovijed, nego staru zapovijed koju ste imali od početka. Ta stara zapovijed jest riječ koju ste čuli od početka.
8. Opet, novu vam zapovijed pišem, onu koja je istinita u njemu i u vama, jer tama prolazi, a svjetlo istinsko već svijetli.
9. Tko kaže da je u svjetlu, a mrzi brata svojega, u tami je sve dosad.
10. Tko ljubi brata svojega, ostaje u svjetlu i sablazni u njemu nema.
11. Ali tko mrzi brata svojega, u tami je, i hodi u tami, i ne zna kamo ide jer mu je tama zaslijepila oči.
12. Pišem vama, dječice, jer su vam oprošteni grijesi radi imena njegova.
13. Pišem vama, očevi, jer ste upoznali onoga koji je od početka. Pišem vama, mladići, jer ste pobijedili Zloga. Pišem vama, dječice, jer ste upoznali Oca.
14. Napisao sam vama, očevi, jer ste upoznali onoga koji je od početka. Napisao sam vama, mladići, jer ste snažni i riječ Božja ostaje u vama i pobijedili ste Zloga.
15. Ne ljubite svijet ni ono što je u svijetu. Ako tko ljubi svijet, ljubav Očeva nije u njemu.
16. Jer sve što je u svijetu, požuda tijela i požuda očiju i oholost života, nije od Oca, nego je od svijeta.
17. I svijet prolazi i požuda njegova; ali tko izvršava volju Božju ostaje zauvijek.
18. Dječice, posljednji je čas! I kao što ste čuli da Antikrist dolazi, već i sada postoje mnogi antikristi. Otuda znamo da je posljednji čas.
19. Od nas su izašli, ali nisu bili od nas. Jer kad bi bili od nas, ostali bi s nama. Ali su oni izašli kako bi se očitovali da nisu svi od nas.
20. Ali vi imate pomazanje od Svetoga i sve znate.
21. Nisam vam napisao jer ne znate istinu, nego jer je znate i jer nikakva laž nije od istine.
22. Tko je lažljivac, ako ne onaj koji niječe da Isus jest Krist? Tko niječe Oca i Sina, taj je antikrist.
23. Svatko tko niječe Sina, nema ni Oca, a tko priznaje Sina, ima i Oca.
24. Neka dakle ono što ste vi od početka čuli ostane u vama. Ako u vama ostane ono što ste od početka čuli, i vi ćete ostati u Sinu i u Ocu.
25. A ovo je obećanje koje nam je on obećao: život vječni.
26. Ovo sam vam napisao o onima koji vas zavode.
27. Ali pomazanje koje ste vi primili od njega u vama ostaje i nije potrebno da bi vas netko poučavao. Nego kao što vas to isto pomazanje poučava o svemu, a istinito je i nije laž, i kako vas je ono naučilo, tako ostanite u njemu.
28. I sada, dječice, ostanite u njemu da, kad se pojavi, imamo pouzdanje te se ne postidimo pred njim kod njegovog dolaska.
29. Ako znate da je on pravedan, znate i da je svaki koji izvršava pravdu od njega rođen.