A A A A A
Biblija u jednoj godini
Prosinac 31

Otkrivenje 21:1-27
1. I vidio sam novo nebo i novu zemlju, jer prvo nebo i prva zemlja su prošli, i mora više nema.
2. I ja, Ivan, vidio sam Sveti grad, novi Jeruzalem, gdje silazi s neba od Boga, opremljen kao mladenka ukrašena za svojega muža.
3. I čuo sam snažan glas s neba kako govori: “Evo Šatora Božjeg s ljudima! I on će prebivati s njima, i oni će biti njegov narod, i sâm Bog će biti s njima, i biti Bog njihov.
4. I otrt će Bog svaku suzu s očiju njihovih, i više neće biti smrti, ni tuge, ni jauka, ni boli više neće biti, jer je prijašnje prošlo.”
5. I onaj koji sjedi na prijestolju je rekao: “Evo, sve činim novo!” I rekao mi je: “Zapiši: Jer su ove riječi istinite i vjerne.”
6. I rekao mi je: “Dovršeno je! Ja sam Alfa i Omega, početak i svršetak. Ja ću žednome dati s izvora vode života besplatno.
7. Onaj koji je pobijedio baštinit će sve; i ja ću njemu biti Bog, a on će meni biti sin.
8. A strašljivima i nevjernima i odvratnima i ubojicama i bludnicima i vračarima i idolopoklonicima i svim lažljivcima udio je u jezeru što gori ognjem i sumporom. To je druga smrt.”
9. I došao je k meni jedan od sedmorice anđela koji imaju sedam čaša punih sedam posljednjih pošasti te progovorio sa mnom govoreći: “Dođi ovamo, pokazat ću ti mladenku, ženu Jaganjčevu.”
10. I odnio me u duhu na goru veliku i visoku i pokazao mi taj veliki grad, sveti Jeruzalem, gdje silazi s neba od Boga.
11. Imao je slavu Božju i svjetlo njegovo bilo je nalik dragom kamenu, poput kamena jaspisa, čistog kao kristal.
12. I zidine je imao velike i visoke, s dvanaest vratiju, a na vratima dvanaest anđela i zapisana imena, to su imena dvanaest plemena sinova Izraelovih.
13. Od istoka vrata troja, od sjevera vrata troja, od juga vrata troja i od zapada vrata troja.
14. I zidine grada imale su dvanaest temelja, a na njima imena dvanaestorice apostola Jaganjčevih.
15. A onaj koji je govorio sa mnom imao je zlatnu trsku da bi izmjerio grad i njegova vrata i njegove zidine.
16. I grad leži na četiri ugla i dužina mu je tolika kolika je i širina. I izmjerio je grad trskom: dvanaest tisuća stadija; dužina i širina i visina su mu jednaki.
17. I izmjerio je zidine njegove: sto četrdeset i četiri lakta prema mjeri čovječjoj, to jest anđeoskoj.
18. I zidine su mu bile sagrađene od jaspisa, a sâm grad od čistoga zlata, nalik čistome staklu.
19. I temelji gradskih zidina bili su ukrašeni svakovrsnim dragim kamenjem: prvi temelj je jaspis, drugi safir, treći kalcedon, četvrti smaragd,
20. peti sardoniks, šesti sard, sedmi krizolit, osmi beril, deveti topaz, deseti krizopraz, jedanaesti hijacint, dvanaesti ametist.
21. I dvanaest vratiju dvanaest bisera: svaka pojedina vrata bila su od jednog bisera. A ulica grada je čisto zlato, kao prozirno staklo.
22. I hrama u njemu nisam vidio, jer Gospodin Bog Svesilni i Jaganjac je njegov hram.
23. I gradu ne treba ni sunca ni mjeseca da svijetle u njemu, jer ga je slava Božja obasjala, a svjetiljka mu je Jaganjac.
24. I narodi od onih koji su spašeni hodit će u svjetlosti njegovoj, i kraljevi zemaljski u njega donose svoju slavu i čast.
25. I vrata se njegova ne zatvaraju danju, jer noći ondje neće ni biti.
26. I donosit će u njega slavu i čast naroda.
27. I u njega neće ući ništa nečisto i ništa što čini gnusobu i laž, nego samo oni koji su zapisani u Jaganjčevoj knjizi života.

Otkrivenje 22:1-21
1. I pokazao mi je čistu rijeku vode života, bistru kao kristal, gdje izvire od prijestolja Božjega i Jaganjčeva.
2. Usred ulice grada, te s jedne i druge strane rijeke, je Stablo života što rađa dvanaest vrsta plodova, i svakog pojedinog mjeseca daje svoj plod. A lišće stabla je za ozdravljenje narodima.
3. I neće više biti nikakvog prokletstva, i prijestolje Božje i Jaganjčevo bit će u njemu; i sluge će mu njegove služiti
4. i gledati lice njegovo, a ime će im njegovo biti na čelima.
5. I noći ondje neće biti, i neće trebati svjetiljke ni svjetla sunčeva, jer ih Gospodin Bog obasjava. I kraljevat će uvijek i zauvijek.
6. I rekao mi je: “Ove su riječi vjerne i istinite, i Gospodin, Bog svetih proroka, poslao je anđela svojega da pokaže svojim slugama što se uskoro treba dogoditi.”
7. “Evo, dolazim ubrzo! Blažen onaj koji drži riječi proroštva ove knjige!”
8. I ja, Ivan, vidio sam ovo i čuo. I kad sam čuo i vidio, pao sam da iskažem štovanje pred nogama anđela koji mi je to pokazivao.
9. Tada mi je rekao: “Pazi, ne čini to! Jer ja sam sluga sudrug tvoj i braće tvoje proroka i onih koji drže riječi ove knjige. Štuj Boga!”
10. I rekao mi je: “Ne zapečati riječi proroštva ove knjige, jer vrijeme je blizu!
11. Tko je nepravedan, neka i dalje bude nepravedan, i tko je okaljan, neka i dalje bude okaljan; i tko je pravedan, neka i dalje bude pravedan; i tko je svet, neka i dalje bude svet.”
12. “I evo, dolazim ubrzo, i nagrada moja sa mnom, da dam svakome prema njegovim djelima.
13. Ja sam Alfa i Omega, početak i svršetak, prvi i posljednji.”
14. Blaženi su oni koji izvršavaju zapovijedi njegove: imat će pravo na Stablo života i na vrata će ući u grad.
15. A vani ostaju psi, i vračari, i bludnici, i ubojice, i idolopoklonici, i svatko tko voli i čini laž.
16. “Ja, Isus, poslao sam anđela svojega da vam ovo posvjedoči po crkvama. Ja sam korijen i izdanak Davidov i sjajna Jutarnja zvijezda.”
17. A Duh i mladenka govore: “Dođi!” I tko čuje, neka kaže: “Dođi!” I neka onaj tko je žedan, dođe! I tko hoće, neka uzima vode života besplatno!
18. Jer svjedočim svakome tko čuje riječi proroštva ove knjige: Ako tko ovome što nadodaje, Bog će njemu nadodati pošasti zapisane u ovoj knjizi.
19. I ako tko oduzima od riječi knjige ovog proroštva, Bog će mu oduzeti udio iz Knjige života i iz svetoga grada i onoga što je zapisano u ovoj knjizi.
20. Onaj koji ovo svjedoči kaže: “Doista, dolazim ubrzo!” Amen! Da, dođi Gospodine Isuse!
21. Milost Gospodina našega Isusa Krista sa svima vama! Amen.