A A A A A
Biblija u jednoj godini
Prosinac 28

Otkrivenje 18:1-24
1. I nakon toga vidio sam jednog drugog anđela kako silazi s neba; imao je veliku vlast. I zemlja se zasvijetlila od njegove slave.
2. I povikao je moćno sa snažnim glasom, govoreći: “Pao je, pao je Babilon veliki i postao prebivalište đavlima i pritvorom svakome nečistom duhu i kavezom svakoj nečistoj i mrskoj ptici.
3. Jer su se od vina gnjeva bludništva njezinog opili svi narodi i kraljevi su zemaljski s njom bludničili, a trgovci zemaljski obogatili su se od izobilja njezine raskoši.”
4. I čuo sam drugi glas s neba kako govori: “Izađite iz nje, narode moj, da ne budete sudionici grijeha njezinih i da ne primate od njezinih pošasti!
5. Jer su njezini grijesi doprli do neba i sjetio se Bog bezakonja njezinih.
6. Uzvratite joj kao što je i ona vama uzvratila i udvostručite joj po djelima njezinim. U čašu u koju je natočila, natočite joj dvostruko!
7. Koliko je samu sebe proslavila i raskošno živjela, toliko joj zadajte muke i jada. Jer u srcu svome govori: ‘Sjedim kao kraljica i nisam udovica i jada neću vidjeti!’
8. Zbog toga će u jednome danu doći pošasti njezine, smrt i tuga i glad, te će ognjem biti potpuno spaljena, jer je snažan Gospodin Bog koji joj sudi.”
9. I kraljevi zemaljski koji su s njome bludničili i s njom raskošno živjeli, jadikovat će za njom i tugovati za njom kad budu vidjeli dim požara njezina.
10. Stojeći izdaleka zbog straha od muka njezinih govorit će: “Joj, joj grade veliki, Babilone, grade moćni! Jer je u jednome času osuda tvoja došla.”
11. I trgovci zemaljski će plakati i tugovati nad njom jer nitko više ne kupuje njihove robe:
12. ni robe od zlata, ni srebra, ni dragog kamenja, ni biserja, ni finog lana, ni purpura, ni svile, ni grimiza; ni ništa od citronova drveta, ni nikakvog predmeta od bjelokosti, ni nikakvog predmeta od skupocjenog drveta, ni mjedi, ni željeza, ni mramora;
13. ni cimeta, ni miomirisa, ni pomasti, ni tamjana, ni vina, ni ulja, ni finog brašna, ni pšenice, ni stoke, ni ovaca, ni konja, ni kola, ni roblja, ni ljudskih duša.
14. “I voće za kojim je žudjela tvoja duša otišlo je od tebe, i sva raskoš i sjaj otišli su od tebe, i više ih nećeš naći nikada.”
15. Trgovci ovih stvari, što su se od nje obogatili, izdaleka će stajati zbog straha od muke njezine plačući i jadikujući
16. i govoreći: “Joj, joj, grade veliki, koji si bio odjeven u fini lan i purpur i grimiz, i nakićen zlatom i dragim kamenjem i biserjem!
17. Jer u jednom će času nestati toliko bogatstvo!” I svaki kormilar i svaka posada na brodovima i mornari i svi koji rade na moru izdaleka su stajali
18. te, gledajući dim požara njezina, vikali govoreći: “Koji je grad nalik gradu velikom?”
19. I bacali su prah na svoje glave te, plačući i jadikujući, vikali govoreći: “Joj, joj, grade veliki, u kojem su se dragocjenostima tvojim obogatili svi koji su imali plovila na moru! Jer je u jednom času opustio.”
20. Raduj se nad njom, ti nebo, i vi sveti apostoli i proroci, jer vas je Bog osvetio na njoj!
21. I jedan snažan anđeo uzeo je kamen velik poput mlinskog kamena i bacio ga u more govoreći: “Tako će silovito biti bačen grad veliki, Babilon, i neće se više naći nikada.
22. I glas harfista i glazbenika i frulaša i trubača neće se više u tebi čuti nikada. I nijednog zanatlije bilo kojeg zanata neće se više naći u tebi i glas se mlinskog kamena u tebi više neće čuti nikada.
23. I svjetlost svijeće u tebi više neće zasjati nikada; i glas mladenca i mladenke neće se više u tebi čuti nikada. Jer su trgovci tvoji bili velikaši zemaljski, jer su tvojim vračanjem bili zavedeni svi narodi.
24. I u njoj se našla krv proroka i svetih, i svih što su bili zaklani na zemlji.”