A A A A A
Biblija u jednoj godini
Prosinac 19

Otkrivenje 9:1-21
1. I peti anđeo je zatrubio; i vidio sam zvijezdu koja je s neba pala na zemlju; i bio joj je dan ključ jame bezdane.
2. I otvorio sam jamu bez dna, a iz jame se digao dim kao dim velike peći, i potamnjelo je sunce i zrak od dima iz jame.
3. I iz dima su na zemlju izašli skakavci i bila im je dana vlast kao vlast koju imaju škorpioni zemaljski.
4. I bilo im je zapovjeđeno da ne naude travi zemaljskoj niti bilo kojem zelenilu niti bilo kojem stablu nego samo ljudima koji nemaju pečata Božjega na svojim čelima.
5. I bilo im je dano da ih ne ubijaju, nego da ih muče pet mjeseci; a muka od njih je kao muka od škorpiona kad ubode čovjeka.
6. I u te dane ljudi će tražiti smrt, i neće je naći; i poželjet će umrijeti, a smrt će bježati od njih.
7. I skakavci su bili izglednom nalik na konje spremne za bitku. I na glavama su im bili kao vijenci nalik zlatu i lica su im bila kao lica ljudska
8. i kose su imali kao kose ženske, a zubi su im bili kao zubi lavova.
9. I imali su oklope kao oklope željezne, a zvuk krila njihovih kao zvuk bojnih kola s mnogo konja što jure u bitku.
10. I imali su repove nalik škorpionima, a žalci su im bili u repovima; i dana im je vlast da ude ljudima pet mjeseci.
11. I imali su nad sobom kralja, anđela bezdana: hebrejski mu je ime Abadon, a na grčkom ima ime Apolion.
12. Prvi jao prođe. Evo, dolaze još dva jao poslije toga.
13. I šesti anđeo je zatrubio; i čuo sam jedan glas od četiriju rogova zlatnoga žrtvenika koji je pred Bogom
14. kako govori šestom anđelu koji je imao trubu: “Odriješi ona četiri anđela svezana na velikoj rijeci Eufratu.”
15. I bila su odriješena četiri anđela pripravljena za čas i dan i mjesec i godinu da pobiju trećinu ljudi.
16. I broj vojski konjanika bile su dvjesto tisuća tisuća; i čuo sam broj njihov.
17. I ovako sam u viđenju vidio konje i one koji su sjedili na njima: imali su oklope ognjene i od hijacinta i od sumpora; i glave konja kao glave lavova, i iz usta su im izlazili oganj i dim i sumpor.
18. Od ovih triju pogibe trećina ljudi: od ognja i od dima i od sumpora što je izlazio iz usta njihovih.
19. Jer je njihova snaga u njihovim ustima i u njihovim repovima; jer repovi su im nalik zmijama i imaju glave s kojima ude.
20. A preostali ljudi, koji nisu bili pobijeni tim pošastima, nisu se pokajali za djela ruku svojih, da više ne iskazuju štovanje đavlima i idolima, zlatnim i srebrnim i mjedenim i kamenim i drvenim, koji ne mogu ni vidjeti ni čuti ni hodati.
21. I nisu se pokajali od ubojstava svojih, niti od vračanja svojih, niti od bludništva svojega, niti od lopovština svojih.