A A A A A
Biblija u jednoj godini
Prosinac 16

Otkrivenje 6:1-17
1. I vidio sam kad je Jaganjac otvorio jedan od pečata i čuo sam kako glasom groma jedno od četiriju životinja govori: “Dođi i vidi!”
2. I pogledao sam, i gle: konj bijel, a onaj koji sjedi na njemu ima luk. I bio mu dan vijenac te je izašao pobjeđujući, i da pobijedi.
3. I kad je otvorio drugi pečat, čuo sam drugu životinju kako govori: “Dođi i vidi!”
4. I izašao je drugi konj, bio je riđ. I onomu koji sjedi na njemu bilo je dano uzeti mir sa zemlje tako da jedni druge pokolju. I bio mu dan veliki mač.
5. I kad je otvorio treći pečat, čuo sam treću životinju kako govori: “Dođi i vidi!” I pogledao sam, i gle: konj vran, a onaj koji je sjedio na njemu držao je vagu u svojoj ruci.
6. I čuo sam glas usred četiriju životinja kako govori: “Mjera pšenice za dinar i tri mjere ječma za dinar! A ulju i vinu ne naudi!”
7. I kad je otvorio četvrti pečat, čuo sam glas četvrte životinje kako govori: “Dođi i vidi!”
8. I pogledao sam, i gle: konj siv, a onomu koji sjedi na njemu ime je Smrt i prati ga Pakao. I bila im je dana vlast nad četvrtinom zemlje: ubijati mačem i glađu i smrću i zvijerima zemaljskim.
9. I kad je otvorio peti pečat, vidio sam pod žrtvenikom duše zaklanih zbog riječi Božje i zbog svjedočanstva koje su imali.
10. I vikali su snažnim glasom govoreći: “Dokle, Gospodine, sveti i istiniti! Zar nećeš suditi i osvetiti krv našu na onima koji prebivaju na zemlji?”
11. I bijeli plaštevi bili su predani svakome i bilo im je rečeno neka otpočinu još malo vremena sve dok se ne ispuni broj sluga sudrugova njihovih i braće njihove koji trebaju biti ubijeni kao i oni.
12. I vidio sam kad se otvorio šesti pečat, i gle: nastao je velik potres, i sunce je postalo crno kao dlakava kostrijet, i mjesec je postao kao krv;
13. i zvijezde nebeske su popadale na zemlju kao što smokva stresa svoje nezrele plodove kad je trese jak vjetar.
14. I nebo se razdvojilo kao svitak kad se smota; i svaka gora i otok se pomaknuo sa svojega mjesta.
15. I kraljevi zemaljski, i velikaši, i bogataši, i tisućnici, i moćnici, i svaki rob i svaki slobodnjak, svi su se posakrivali u špiljama i među stijenama gorskim;
16. i govorili su gorama i stijenama: “Padnite na nas i sakrijte nas od lica onoga koji sjedi na prijestolju i od gnjeva Jaganjčeva.
17. Jer je došao veliki Dan gnjeva njegova i tko može opstati?”