A A A A A
Biblija u jednoj godini
Prosinac 12

Otkrivenje 2:1-29
1. Anđelu efežanske crkve napiši: ‘Ovo govori onaj koji drži sedam zvijezda u svojoj desnici, onaj koji hodi posred sedam zlatnih svijećnjaka:
2. Znam tvoja djela, i tvoj trud, i tvoju postojanost, i da ne možeš podnijeti one koji su zli; i iskušao si one koji tvrde da su apostoli, a nisu, i našao si da su oni lažljivci;
3. i podnio si, i postojanosti imaš, i radi imena mojega trudio si se i nisi klonuo.
4. Ali imam nešto protiv tebe zato što si svoju prvu ljubav ostavio.
5. Sjeti se stoga odakle si pao i pokaj se i čini prva djela. Inače dolazim k tebi ubrzo; i maknut ću tvoj svijećnjak s njegovog mjesta ako se ne pokaješ.
6. Ali ovo imaš: mrziš djela nikolaita koja i ja mrzim.
7. Tko ima uho, neka čuje što Duh govori crkvama! Onome koji pobjedi dat ću jesti od stabla života što je usred raja Božjeg.’ “
8. “I anđelu crkve u Smirni napiši: ‘Ovo govori Prvi i Posljednji, Onaj koji je bio mrtav i oživio.
9. Znam tvoja djela i nevolju i siromaštvo, ali bogat si, i znam huljenje onih koji sebe nazivaju Židovima, a nisu, nego su sinagoga Sotonina.
10. Nemoj se bojati onoga što ćeš pretrpjeti! Evo, neke će od vas Đavao baciti u tamnicu da budete iskušani; i imat ćete nevolju deset dana. Budi vjeran do smrti, i dat ću ti vijenac života.
11. Tko ima uho, neka čuje što Duh govori crkvama! Onome koji pobjeđuje neće nauditi druga smrt.’ “
12. “I anđelu crkve u Pergamu napiši: ‘Ovo govori onaj koji ima oštar dvosjekli mač:
13. Znam tvoja djela i gdje prebivaš, tamo gdje je Sotonino prijestolje. A čvrsto se držiš mojega imena te nisi zanijekao moju vjeru ni u one dane u koje je Antipa, moj vjerni svjedok, ubijen kod vas, gdje prebiva Sotona.
14. Ali imam malo protiv tebe zato što imaš ondje one koji drže nauk Bileama, koji je poučio Balaka da postavi stupicu pred sinove Izraelove, da jedu žrtvovano idolima i bludniče.
15. Tako i ti imaš onih koji drže nauk nikolaitski, koji mrzim.
16. Pokaj se! Inače dolazim ubrzo k tebi i borit ću se s njima mačem svojih usta.
17. Tko ima uho, neka čuje što Duh govori crkvama! Onome koji pobjeđuje dat ću jesti od mane skrivene; i dat ću mu kamen bijeli, a na kamenu napisano novo ime koje nitko ne zna osim onoga koji ga prima.
18. “I anđelu crkve u Tijatiri napiši: ‘Ovo govori Sin Božji, onaj kojemu su oči kao plamen ognjeni, a noge mu nalik mjedi ulaštenoj:
19. Znam tvoja djela i ljubav i službu i vjeru i tvoju postojanost, i tvoja djela, posljednja kojih je više od prvih.
20. Ali imam malo protiv tebe što ženi Jezabeli, koja sebe naziva proročicom, dopuštaš naučavati i zavoditi moje sluge da bludniče i jedu žrtvovano idolima.
21. I dao sam joj vremena da se pokaje od bludništva svojega, i nije se pokajala.
22. Evo, nju ja bacam u postelju, a one koji s njom čine preljub, u nevolju veliku, ako se ne pokaju od svojih djela.
23. I djecu ću njenu smrću pobiti; i sve će crkve znati da sam ja onaj koji istražuje bubrege i srca; i dat ću svakome od vas prema vašim djelima.
24. A vama i ostalima u Tijatiri koji ne drže ovoga nauka i koji nisu upoznali dubina Sotoninih, kako oni govore, kažem: Ne stavljam na vas drugoga bremena;
25. nego što već imate, čvrsto držite dok ne dođem.
26. A onome koji pobjeđuje i koji bude do kraja držao djela moja, njemu ću dati vlast nad narodima
27. i vladat će nad njima željeznim štapom, razbit će se kao posude glinene, kao što sam i ja primio od svoga Oca.
28. I dat ću mu Jutarnju zvijezdu.
29. Tko ima uho, neka čuje što Duh govori crkvama.’ “