A A A A A
Biblija u jednoj godini
Studeni 27

1 Petrova 3:1-22
1. Tako i vi, žene, budite podložne svojim muževima da, ako su neki neposlušni riječi, budu pridobiveni i bez riječi življenjem vas žena,
2. dok promotre vaše čisto življenje prožeto strahom.
3. Vaš ukras neka ne bude izvanjski: pletenje kose i nošenje zlata ili odijevanje haljina;
4. nego neka bude čovjeku skrovita srca, s nepropadljivim nakitom krotka i smirena duha, što je pred Bogom dragocjeno.
5. Jer nekoć su se tako ukrašavale svete žene koje su se pouzdavale u Boga i bile podložne svojim muževima,
6. kao što se Sara pokorila Abrahamu nazivajući ga svojim gospodarom. Njene ste kćeri tako dugo dok činite dobro i ne bojite se nikakvog zastrašivanja.
7. Tako i vi, muževi, živite sa svojim ženama prema spoznaji, iskazujući ženi čast kao slabijoj posudi i kao subaštinicama milosti života da vaše molitve ne bi bile sprječavane.
8. Napokon, svi budite jedne misli, suosjećajni jedan prema drugome, bratoljubivi, milosrdni, ljubazni.
9. Ne uzvraćajte zlo za zlo, ni psovku za psovku, već naprotiv, blagoslivljajte znajući da ste na to pozvani da biste baštinili blagoslov.
10. Jer onaj koji hoće ljubiti život i vidjeti dobre dane, neka jezik svoj suspregne od zla i usne svoje da ne govore prijevaru,
11. neka se kloni zla i čini dobro, neka traži mir i neka ide za njim.
12. Jer su oči Gospodinove nad pravednima, i uši su mu otvorene za njihove molitve, a lice je Gospodinovo protiv onih koji čine zlo.
13. I tko će vam nauditi ako ste sljedbenici dobra?
14. Ali ako i trpite radi pravednosti, blaženi ste! I ne plašite se njihove strahovlade niti se uznemirujte!
15. Nego posvetite Gospodina Boga u srcima svojim; i budite uvijek spremni dati odgovor svakome koji vas zamoli za obrazloženje nade koja je u vama, ali s krotkošću i strahom.
16. Imajte dobru savjest, da se u onome u čemu vas ogovaraju kao zločince postide oni koji lažno optužuju vaše dobro življenje u Kristu.
17. Jer vam je bolje, ako je to volja Božja, trpjeti čineći dobro, nego li čineći zlo.
18. Jer je i Krist jedanput pretrpio za grijehe, pravedan za nepravedne, da bi nas priveo Bogu; ubijen je u tijelu, ali oživljen je po Duhu.
19. Po kojem je i otišao i propovijedao duhovima koji su u tamnici,
20. koji su nekoć bili neposlušni kad ih je ono jednom Božja strpljivost iščekivala u dane Noine dok se gradila arka u kojoj je nekolicina, to jest osam duša, bilo spašeno od vode.
21. Njen prototip, krštenje, ne odlaganje tjelesne nečistoće, nego odgovor dobre savjesti prema Bogu, i nas sada spašava po uskrsnuću Isusa Krista,
22. koji je otišao u nebo i zdesna je Bogu, pošto su mu bili pokoreni anđeli i vlasti i sile.