Instagram
English
A A A A A
1 Petrova 2:1-25
1. Stoga, odložite svaku zlobu i svaku prijevaru, i licemjerja, i zavisti i sve klevete.
2. Kao tek rođene bebe čeznite za čistim mlijekom riječi da bi po njemu uzrasli,
3. ako ste okusili kako je dobrostiv Gospodin.
4. K njemu pristupajte, kao k živome kamenu koji je, doduše, od ljudi odbačen, ali je od Boga izabran, dragocjen,
5. pa se i sami kao živo kamenje ugrađujte u duhovnu kuću, sveto svećenstvo, da prinosite duhovne žrtve ugodne Bogu po Isusu Kristu.
6. Zato i stoji u Pismu: Evo postavljam na Sionu kamen ugaoni, izabran, dragocjen; i tko vjeruje u njega, neće se postidjeti.
7. Vama, dakle, koji vjerujete on je skupocjen! A neposlušnima: Kamen koji su odbacili graditelji, taj je postao ugaoni zaglavnjak
8. i kamen spoticanja i stijena sablazni, onima koji se o Riječ spotiču budući da su neposlušni, za što su i bili određeni.
9. A vi ste izabrani rod, kraljevsko svećenstvo, narod sveti, narod osobit da objavljujete krijeposti onoga koji vas je iz tame pozvao u svoju čudesnu svjetlost:
10. vi, nekad niste bili narod, a sada ste narod Božji; bili ste bez milosrđa, ali ste sada zadobili milosrđe.
11. Ljubljeni, zaklinjem vas kao strance i pridošlice, uzdržavajte se od tjelesnih požuda koje se bore protiv duše.
12. Neka vaše življenje među Poganima bude pošteno, da bi u onome u čemu vas ogovaraju kao zločince, pošto promotre vaša dobra djela, proslavili Boga u dan pohođenja.
13. Podredite se svakoj ljudskoj ustanovi radi Gospodina: bilo to kralju, kao vrhovniku,
14. bilo upraviteljima, kao onima koji su od njega poslani da kazne zločince, a pohvale one koji čine dobro.
15. Jer je dakle volja Božja da čineći dobro ušutkate neznanje bezumnih ljudi.
16. Kao slobodni, i to ne kao oni kojima je njihova sloboda pokrivalo zlobe, nego kao sluge Božje.
17. Sve ljude poštujte, bratstvo ljubite, Boga se bojte, kralja poštujte!
18. Sluge, sa svim strahom pokoravajte se svojim gospodarima, ne samo dobrima i blagima nego i prkosnima.
19. Jer ovo je vrijedno hvale, ako netko radi savjesti pred Bogom podnosi duboku žalost trpeći nepravedno.
20. Jer kakva li slava ako ste za svoje pogreške udarani pa strpljivo podnosite? Ali ako, čineći dobro, trpite pa strpljivo podnosite, to je ugodno pred Bogom.
21. Jer ste na to pozvani, jer je i Krist pretrpio za nas i ostavio nam primjer da trebamo slijediti njegove stope.
22. On koji grijeha nije učinio niti se prijevara nije našla na njegovim ustima;
23. koji, kad je bio psovan nije zauzvrat psovao, kad je patio nije prijetio, nego je sebe predao onomu koji sudi pravedno;
24. koji je sâm u svome tijelu grijehe naše ponio na drvo da bismo mi, pošto smo umrli grijesima, pravednosti živjeli; čijim ste modricama ozdravljeni.
25. Jer ste bili kao ovce koje lutaju, ali ste se sada obratili k Pastiru i Nadgledniku svojih duša.