A A A A A
Biblija u jednoj godini
Listopad 8

Filipljanima 3:1-21
1. Konačno, braćo moja, radujte se u Gospodinu! Pisati vam jedno te isto doista mi nije teško, a za vas je sigurnije.
2. Čuvajte se pasa, čuvajte se zlih radnika, čuvajte se sakaćenja!
3. Jer obrezanje smo mi koji duhom iskazujemo štovanje Bogu i radujemo se u Kristu Isusu, a ne pouzdajemo se u tijelo,
4. premda bih ja mogao imati pouzdanje i u tijelo. Ako netko drugi misli da se može pouzdati u tijelo, ja još više:
5. obrezan osmoga dana, od roda Izraelova, iz plemena Benjaminova, Hebrej od Hebreja; po Zakonu farizej;
6. po revnosti progonitelj crkve, po pravednosti koja je u Zakonu besprijekoran.
7. Ali sve što mi je bio dobitak, to radi Krista smatram gubitkom.
8. Štoviše, bez sumnje, i sve smatram gubitkom zbog onog najizvrsnijeg; spoznaje Krista Isusa, Gospodina mojega, radi koga sam sve izgubio i smatram to samo izmetom da bih Krista dobio,
9. i u njemu budem nađen, nemajući svoju pravednost, koja je od Zakona, nego onu koja je po vjeri Kristovoj, pravednost koja je od Boga po vjeri;
10. da upoznam njega i snagu njegovog uskrsnuća, i zajedništvo njegovih patnji, da budem suobličen njegovoj smrti,
11. ne bih li kako dospio k uskrsnuću od mrtvih.
12. Ne kažem da sam već postigao ili već postao savršen, nego težim kako bih to dohvatio, za koje sam i ja dohvaćen po Kristu Isusu.
13. Braćo, ja za sebe ne smatram da sam to dohvatio, ali ovo jedno činim: zaboravljam ono što je iza, a sežem za onim što je ispred.
14. Navaljujem prema cilju zbog premije uzvišenog poziva Božjeg u Kristu Isusu.
15. Neka stoga ovako mislimo svi koji smo savršeni, ako li o nečemu drugačije mislite, Bog će vam i to otkriti.
16. Uostalom, do čega smo stigli, po tom istom pravilu hodimo, isto razmišljajmo!
17. Braćo, budite sljedbenici zajedno sa mnom i zapazite one koji tako hode kao što nas imate za primjer.
18. Jer mnogi, o kojima sam vam često govorio, a i sada plačući govorim, hode kao neprijatelji križa Kristova.
19. Njihov je svršetak propast; njihov je bog trbuh, a slava u njihovoj sramoti, oni misle na zemaljsko.
20. Jer naše je življenje u nebu, odakle i Spasitelja očekujemo, Gospodina Isusa Krista,
21. koji će preobraziti ovo naše bijedno tijelo tako da bude suobličeno njegovom slavnome tijelu, prema djelotvornosti kojom može sebi sve podložiti.