A A A A A
Biblija u jednoj godini
Listopad 5

Efežanima 6:1-24
1. Djeco, budite poslušni svojim roditeljima u Gospodinu, jer je to ispravno.
2. “Poštuj oca svoga i majku,” to je prva zapovijed s obećanjem,
3. “da ti bude dobro i da dugo živiš na zemlji”.
4. A vi, očevi, ne izazivajte svoju djecu na gnjev, nego ih podižite odgajanjem i opomenom Gospodnjom.
5. Sluge, budite poslušni svojim gospodarima po tijelu sa strahom i trepetom, u jednostavnosti srca svojega, kao Kristu!
6. Ne služite samo naoko kao oni koji ugađaju ljudima, nego kao sluge Kristove koji od svega srca izvršavaju volju Božju!
7. Dragovoljno služite kao Gospodinu, a ne kao ljudima,
8. znajući da će svaki koji učini što dobro, primiti isto to od Gospodina, bio sluga ili slobodan!
9. A vi, gospodari, jednako postupajte prema njima! Klonite se prijetnje znajući da je i vaš Gospodar u nebu, a kod njega nema pristranosti.
10. Konačno, braćo moja, jačajte se u Gospodinu i u snazi moći njegove!
11. Obucite svu bojnu opremu Božju da biste se mogli suprotstaviti lukavstvima đavolskim!
12. Jer naša borba nije protiv krvi i tijela, nego protiv poglavarstava, protiv vlasti, protiv vladara tame ovog svijeta, protiv zlih duhova u visinama.
13. Zbog toga uzmite svu bojnu opremu Božju da biste se mogli oduprijeti u zli dan, i kad sve izvršite, održati se!
14. Stojte, dakle, pošto ste svoje bokove opasali istinom i obukli oklop pravednosti,
15. te obuli noge spremnošću za evanđelje mira.
16. Povrh svega uzmite štit vjere; njime ćete moći ugasiti sve goruće strijele zloga.
17. Uzmite i kacigu spasenja i mač Duha, to jest riječ Božju.
18. Uvijek molite u Duhu svakovrsnom molitvom i prošnjom i bdijte zbog toga sa svom ustrajnošću i prošnjom za sve svete,
19. i za mene, da bi mi se dala riječ, da mogu hrabro otvoriti svoja usta kako bi obznanio otajstvo evanđelja,
20. za koje sam poslanik u okovima; da u njemu mogu hrabro govoriti kako mi i treba govoriti.
21. Ali da i vi znate što je sa mnom i što radim, o svemu će vas obavijestiti Tihik, ljubljeni brat i vjerni poslužitelj u Gospodinu,
22. koga sam poslao k vama upravo zbog toga da saznate kako je s nama i da utješi vaša srca.
23. Mir braći i ljubav s vjerom od Boga Oca i Gospodina Isusa Krista!
24. Milost neka bude sa svima koji ljube Gospodina našega Isusa Krista, u iskrenosti! Amen.