A A A A A
Biblija u jednoj godini
Listopad 4

Efežanima 5:17-33
17. Zbog toga ne budite bezumni, nego shvatite što je Gospodinova volja!
18. I ne opijajte se vinom, u kome je razuzdanost, nego se punite Duhom;
19. govoreći vi sâmi u psalmima, hvalospjevima i duhovnim pjesmama, pjevajući i skladajući Gospodinu u svome srcu,
20. zahvaljujući uvijek za sve Bogu i Ocu, u imenu Gospodina našega Isusa Krista,
21. pokoravajući se jedan drugome u strahu Božjem!
22. Žene, pokoravajte se svojim muževima kao Gospodinu,
23. jer je muž glava ženi kao što je i Krist glava crkve; i on je Spasitelj tijela!
24. Stoga kao što je crkva podređena Kristu, tako neka i žene budu svojim muževima, u svemu!
25. Muževi, ljubite svoje žene kao što je i Krist ljubio crkvu i sebe predao za nju,
26. da bi je posvetio i očistio vodenim pranjem, po riječi,
27. da bi je priveo sebi kao slavnu crkvu, bez ljage, ili bore, ili nečega takvog, nego tako da bude sveta i bez mane.
28. Tako su muškarci dužni ljubiti svoje žene kao svoja tijela. Tko ljubi svoju ženu, ljubi sebe.
29. Jer nitko nikada nije mrzio svoje tijelo, naprotiv, hrani ga i njeguje kao i Gospodin crkvu.
30. Jer smo udovi njegova tijela, od njegova mesa i od njegovih kostiju.
31. Stoga će čovjek ostaviti oca i majku te prionuti uza ženu, i bit će dvoje jedno tijelo.”
32. Veliko je ovo otajstvo, ali ja govorim glede Krista i crkve.
33. Ipak, neka i svaki pojedini od vas tako ljubi svoju ženu kao samog sebe, a žena neka poštuje svojega muža!