A A A A A
Biblija u jednoj godini
Listopad 30

2 Timoteju 3:1-17
1. Ovo znaj također, da će u posljednjim danima doći pogibeljna vremena.
2. Jer ljudi će biti sebeljubivi, lakomi, hvalisavci, oholi, hulitelji, neposlušni roditeljima, nezahvalni, nesveti,
3. bešćutni, nepomirljivi, klevetnici, neobuzdani, okrutni, preziratelji onih koji su dobri,
4. izdajnici, nagli, umišljeni, ljubitelji užitaka više nego ljubitelji Boga.
5. Imaju obličje pobožnosti, ali su se njene snage odrekli. Takvih se kloni!
6. Jer od njih su oni koji se uvlače u kuće i zarobljuju ženice opterećene grijesima, vođene različitim požudama,
7. koje uvijek uče, a nikada ne mogu doći do spoznaje istine.
8. I kao što su se Janes i Jambres suprotstavili Mojsiju, tako se i ovi ljudi pokvarenih umova, odmetnuti glede vjere, suprotstavljaju istini.
9. Ali neće više napredovati jer će njihovo bezumlje biti svima očito, kako se to i onima dogodilo.
10. A ti si potpuno upoznao moj nauk, način života, nakanu, vjeru, postojanost, ljubav, strpljivost,
11. progonstva, patnje koje su mi se dogodile u Antiohiji, u Ikoniju, u Listri. Kakva sam progonstva podnio, ali me je Gospodin iz svih izbavio.
12. A i svi koji žele živjeti pobožno u Kristu Isusu, trpjet će progonstvo.
13. A zli ljudi i varalice napredovat će iz zla u gore, zavodeći druge i sami će biti zavedeni.
14. Ali ti ostani u onome što si naučio i u što si uvjeren, znajući od koga si naučio,
15. i da od djetinjstva poznaješ Sveta pisma koja te mogu učiniti mudrim za spasenje po vjeri koja je u Kristu Isusu.
16. Svako je Pismo od Boga nadahnuto i korisno za nauk, za ukor, za popravljanje, za upućivanje u pravednost,
17. da čovjek Božji bude savršen, opremljen za svako dobro djelo.