A A A A A
Biblija u jednoj godini
Listopad 26

1 Timoteju 5:1-25
1. Ne kudi starijeg, nego ga opominji kao oca, mladiće kao braću,
2. starije žene kao majke, djevojke kao sestre; u svoj čistoći.
3. Poštuj udovice, one koje su doista udovice.
4. Ako li koja udovica ima djecu ili unučad, neka se oni najprije uče iskazivati pobožnost prema vlastitom domu i uzvraćati roditeljima. Jer to je dobro i ugodno pred Bogom.
5. A ona koja je doista udovica i samuje, pouzdaje se u Boga i ustrajava u prošnjama i molitvama noć i dan;
6. ali ona koja se prepušta lagodnom životu, mrtva je, premda živi.
7. I to zapovijedaj, tako da budu besprijekorne.
8. Ako li se tko ne skrbi za svoje, a posebice za svoje ukućane, zanijekao je vjeru i gori je od nevjernika.
9. Neka se ne unosi u popis udovica mlađa od šezdeset godina, koja je bila jednog muškarca žena,
10. o kojoj se govori radi dobrih djela: ako je djecu odgojila, ako je bila gostoljubiva, ako je svetima prala noge, ako je nevoljnicima pomagala, ako se posvetila svakom dobrom djelu.
11. A mlađe udovice odbijaj, jer kad im putenost počne bujati protivno Kristu, žele se udati
12. primajući tako osudu što su odbacile svoju prvu vjeru.
13. A uz to se, lutajući od kuće do kuće, uče biti besposlene; i ne samo besposlene nego i brbljave i nametljive, govoreći što ne treba.
14. Hoću, dakle, da se mlađe udaju, djecu rađaju, vode kućanstvo i ne daju protivniku nikakav povod za pogrdu.
15. Jer neke su se već okrenule za Sotonom.
16. Ako koji čovjek ili žena koja vjeruje ima udovice, neka im pomaže, i neka se ne opterećuje crkva da može pomoći onima koje su doista udovice.
17. Starješine koji dobro upravljaju neka budu smatrani dostojnima dvostruke časti, posebno oni koji se trude u riječi i nauku.
18. Jer Pismo kaže: “Ne zavezuj gubicu volu koji vrši!” i: “Vrijedan je radnik svoje plaće.”
19. Protiv starješine ne primaj optužbe, osim pred dvojicom ili trojicom svjedoka.
20. One koji griješe ukori pred svima, da i drugi imaju straha!
21. Zaklinjem te pred Bogom i Gospodinom Isusom Kristom i izabranim anđelima da se toga držiš bez davanja prednosti jednom pred drugim i da ništa ne činiš iz pristranosti.
22. Ne polaži brzo ruke ni na koga i ne budi sudionik tuđih grijeha. Sebe čuvaj čistim!
23. Ne pij više samo vodu, nego uzimaj malo vina radi svoga želuca i čestih svojih slabosti.
24. Grijesi nekih ljudi su očiti i pred njima idu na sud, a neke ljude grijesi prate.
25. Isto su tako i dobra djela očita, a i ona koja su drugačija ne mogu se sakriti.