A A A A A
Biblija u jednoj godini
Listopad 17

1 Solunjanima 4:1-18
1. Nadalje vas dakle, braćo, zaklinjemo i potičemo u Gospodinu Isusu da bi, kao što ste od nas primili kako vam treba hoditi i ugađati Bogu, mogli sve više i više obilovati.
2. Jer znate koje smo vam zapovijedi dali u ime Gospodina Isusa.
3. Jer ovo je volja Božja: vaše posvećenje, da se suzdržavate od bludništva,
4. da svatko od vas treba znati svoju posudu posjedovati u svetosti i poštovanju,
5. ne u pohotnoj požudi, kao Pogani koji ne poznaju Boga;
6. da nitko ne prelazi i ne vara svoga brata u bilo čemu, jer Gospodin je osvetnik za sve to, kako smo vas i unaprijed upozorili i posvjedočili.
7. Jer nas Bog nije pozvao na nečistoću, nego na posvećenje.
8. Stoga, onaj koji prezire ovo, ne prezire čovjeka, nego Boga, koji vam je dao svojega Svetoga Duha.
9. A što se tiče bratske ljubavi nema potrebe pisati vam, jer vas je same Bog poučio da ljubite jedan drugoga;
10. doista to i činite prema svoj braći koja su po cijeloj Makedoniji. Ali vas zaklinjemo, braćo, da još više i više napredujete
11. i da naučite biti spokojni i baviti se svojim poslovima i raditi vlastitim rukama, kao što smo vam zapovjedili,
12. da hodite časno prema onima koji su vani i da imate svega i da vam ništa ne manjka.
13. Ali ne bih htio, braćo, da budete neupućeni u vezi onih koji su usnuli, da se ne žalostite kao i ostali koji nemaju nadu.
14. Jer, ako vjerujemo da je Isus umro i uskrsnuo, tako će Bog i one koji su usnuli u Isusu dovesti s njim.
15. Jer vam ovo govorimo po riječi Gospodinovoj: da mi koji živimo i ostajemo do dolaska Gospodinova, nipošto nećemo preteći one koji su usnuli.
16. Jer će sâm Gospodin s poklikom, s glasom arkanđela i sa zvukom trube Božje sići s neba. I umrli u Kristu prvi će uskrsnuti,
17. zatim ćemo mi koji živimo, mi preostali, biti skupa s njima odneseni na oblacima u susret Gospodinu u zrak. I tako ćemo uvijek biti s Gospodinom.
18. Stoga, tješite jedan drugoga tim riječima.