A A A A A
Biblija u jednoj godini
Listopad 14

1 Solunjanima 1:1-10
1. Pavao i Silvan i Timotej solunskoj crkvi koja je u Bogu Ocu i Gospodinu Isusu Kristu. Milost vam i mir, od Boga našega Oca i Gospodina Isusa Krista!
2. Zahvaljujemo Bogu uvijek za sve vas kad vas spominjemo u svojim molitvama,
3. sjećajući se bez prestanka djela vaše vjere, napora ljubavi i strpljive nade u Gospodina našega Isusa Krista pred Bogom i Ocem našim.
4. Znamo, ljubljena braćo, da ste izabrani od Boga,
5. jer naše evanđelje nije došlo k vama samo u riječi, nego i u snazi, i u Duhu Svetom, i u punoj sigurnosti kao što znate kakvi smo mi bili među vama radi vas.
6. I vi ste postali naši sljedbenici i Gospodinovi, kad ste primili riječ u velikoj nevolji s radošću Duha Svetoga,
7. tako da ste postali uzor svim vjernicima u Makedoniji i Ahaji.
8. Jer od vas je odjeknula riječ Gospodinova, ne samo u Makedoniji i Ahaji, nego se i na svakom mjestu proširio glas o vašoj vjeri koja teži k Bogu, tako da nam ne treba ništa govoriti.
9. Jer oni sami govore o nama na kakav smo doček naišli kod vas i kako ste se obratili od idola k Bogu, da služite živom i istinitom Bogu
10. i da čekate njegovog Sina s neba, koga je on uskrsnuo od mrtvih, Isusa, koji nas je izbavio od gnjeva koji dolazi.