A A A A A
Biblija u jednoj godini
Listopad 1

Efežanima 3:1-21
1. Zbog toga sam ja, Pavao, sužanj Krista Isusa, za vas Pogane.
2. Ako ste čuli za raspodjelu Božje milosti koja mi je podarena za vas,
3. da mi je otkrivenjem obznanjeno otajstvo kao što sam vam gore ukratko napisao,
4. po kojoj, kad čitate, možete shvatiti moje razumijevanje Kristova otajstva,
5. koje se u prošlim naraštajima nije obznanilo sinovima ljudskim, kao što se sada otkrilo njegovim svetim apostolima i prorocima po Duhu:
6. da su Pogani subaštinici i isto tijelo i sudionici njegovog obećanja u Kristu po evanđelju,
7. kojemu sam postao poslužitelj po daru Božje milosti koja mi je predana djelotvornošću njegove snage.
8. Meni, najmanjem od svih svetih, predana je ova milost; među Poganima propovijedati evanđelje neistraživog Kristovog bogatstva,
9. i svima rasvijetliti što je zajedništvo otajstva koje je bilo skriveno od početka svijeta u Bogu, koji je sve stvorio po Isusu Kristu,
10. da bi se sada, poglavarstvima i vlastima u nebeskim prostorima, po crkvi obznanila mnogovrsna Božja mudrost,
11. prema vječnoj nakani koju je ostvario u Kristu Isusu, našem Gospodinu,
12. u kome imamo hrabrost i pristup s pouzdanjem po njegovoj vjeri.
13. Zato vas molim: ne klonite zbog mojih nevolja za vas, one su vaša slava.
14. Zbog toga prigibam svoja koljena pred Ocem Gospodina našega Isusa Krista
15. od koga je imenovana svaka obitelj u nebu i na zemlji,
16. da bi vam podario prema bogatstvu svoje slave da se po njegovom Duhu jačate snagom u unutarnjem čovjeku,
17. da bi Krist prebivao u vašim srcima po vjeri, da biste bili ukorijenjeni i utemeljeni u ljubavi,
18. da možete shvatiti zajedno sa svima svetima što je širina i dužina i dubina i visina,
19. te spoznati ljubav Kristovu koja nadilazi spoznaju; da biste se ispunili do sve punine Božje.
20. A onomu koji je moćan učiniti mnogo više iznad onoga što možemo moliti ili misliti, prema snazi koja djeluje u nama,
21. njemu neka bude slava u crkvi po Kristu Isusu kroz sva pokoljenja, od vijeka do vijeka! Amen.