A A A A A
Biblija u jednoj godini
Siječanj 8

Mateju 6:19-34
19. Ne nakupljajte sebi blaga na zemlji, gdje ga moljac i hrđa kvare i gdje lopovi provaljuju i kradu;
20. nego nakupljajte sebi blago na nebu, gdje ga moljac i hrđa ne kvare i gdje lopovi ne provaljuju niti kradu.
21. Jer gdje vam je blago, ondje će vam i srce biti.
22. Oko je svjetiljka tijelu; stoga ako je tvoje oko zdravo, cijelo će ti tijelo biti puno svjetla.
23. Ali ako je tvoje oko zlo, cijelo će ti tijelo biti puno tame. Stoga ako svjetlost koja je u tebi bude tama, kako li je tada velika ta tama!
24. Nitko ne može služiti dvojici gospodara; jer, ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti; ili će se jednoga držati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i mamonu.
25. Zato vam kažem: Ne budite zabrinuti za svoj život, što ćete jesti ili što ćete piti; niti za svoje tijelo, što ćete odjenuti. Nije li život više od jela, i tijelo od odjeće?
26. Pogledajte ptice nebeske! Jer one ne siju, niti žanju, niti skupljaju u žitnice; ipak ih vaš nebeski Otac hrani. Niste li vi mnogo vredniji od njih?
27. Tko od vas može brinući se pridodati svome uzrastu i za jedan lakat?
28. I zašto ste zabrinuti za odjeću? Promotrite poljske ljiljane kako rastu; ne muče se niti predu;
29. a ipak vam kažem da se čak ni Salomon u svoj slavi svojoj nije odjenuo kao jedan od njih.
30. Stoga ako Bog tako odijeva travu poljsku, koja danas jest, a sutra se u peć baca, neće li mnogo više vas, o malovjerni?
31. Ne budite zato zabrinuti govoreći: ‘Što ćemo jesti?’ ili ‘Što ćemo piti?’ ili ‘Što ćemo odjenuti?’
32. Jer sve to traže Pogani; jer zna Otac vaš nebeski da vam je sve ovo potrebno.
33. Nego, tražite najprije kraljevstvo Božje i pravednost njegovu, a sve će vam se ovo pridodati.
34. Zato ne budite zabrinuti za sutra; jer će se sutra samo brinuti za sebe. Dosta je svakom danu zla njegova.