A A A A A
Biblija u jednoj godini
Siječanj 7

Mateju 6:1-18
1. Pazite da svoj milodar ne dajete pred ljudima, da bi vas oni vidjeli; inače nemate nagrade od svoga Oca koji je u nebu.
2. Stoga kada daješ milodar, ne trubi pred sobom, kako to čine licemjeri u sinagogama i na ulicama da bi ih ljudi slavili. Uistinu vam kažem: Oni imaju svoju nagradu.
3. Nego kad ti daješ milodar, neka ne zna tvoja ljevica što čini tvoja desnica,
4. kako bi tvoj milodar bio u tajnosti; i Otac tvoj, koji vidi u tajnosti, on sâm će te javno nagraditi!
5. A kad moliš, ne budi kao licemjeri; jer oni vole moliti stojeći u sinagogama i na raskrižjima ulica, da bi ih ljudi vidjeli. Uistinu vam kažem: Oni su primili svoju nagradu.
6. A ti kad moliš, uđi u svoju skrovitu sobicu, i pošto si zatvorio vrata svoja, moli se svome Ocu koji je u tajnosti; i tvoj Otac koji vidi u tajnosti, javno će te nagraditi!
7. Ali kad molite, ne koristite isprazna ponavljanja kao Pogani, jer oni misle da će zbog svojih mnogih riječi biti uslišani.
8. Zato ne budite poput njih jer Otac vaš zna što trebate i prije negoli ga vi zamolite.
9. Vi, dakle, molite ovako: Oče naš, koji si u nebu, neka se sveti ime tvoje!
10. Dođi kraljevstvo tvoje! Neka bude volja tvoja na zemlji kako je u nebu!
11. Kruh naš svagdašnji daj nam danas!
12. I oprosti nam dugove naše, kako i mi opraštamo dužnicima svojim!
13. I ne uvedi nas u iskušenje, nego nas izbavi od zla! Jer je tvoje kraljevstvo, i moć, i slava zauvijek! Amen.
14. Jer ako vi opraštate ljudima njihove prijestupe, oprostit će i vama Otac vaš nebeski.
15. Ali ako vi ne opraštate ljudima njihove prijestupe, ni Otac vaš neće oprostiti vaše prijestupe.
16. Nadalje, kad postite, ne budite tmurna izgleda kao licemjeri; jer oni izobličuju lica svoja kako bi pokazali ljudima da poste. Uistinu vam kažem: Oni su primili svoju nagradu.
17. A ti, kad postiš, pomaži svoju glavu i umij lice svoje,
18. kako ne bi pokazao ljudima da postiš, nego Ocu svome koji je u tajnosti; i Otac tvoj koji vidi u tajnosti, javno će te nagraditi!