A A A A A
Biblija u jednoj godini
Siječanj 26

Mateju 17:1-26
1. Nakon šest dana Isus je uzeo Petra, Jakova i njegova brata Ivana te ih poveo na visoku goru, nasamo.
2. I preobrazio se pred njima i lice je njegovo zasjalo kao sunce, a njegova je odjeća postala bijela kao svjetlost.
3. I, gle, pojavili su im se Mojsije i Ilija pa su s njim razgovarali.
4. Tada je Petar progovorio te rekao Isusu: “Gospodine, dobro nam je biti ovdje; ako hoćeš, napravimo ovdje tri šatora: jedan tebi i jedan Mojsiju i jedan Iliji.
5. Dok je on još govorio, gle, sjajan ih je oblak zasjenio, i evo, glas je iz oblaka progovorio: “Ovo je Sin moj ljubljeni, u kome sam potpuno zadovoljan. Njega slušajte!”
6. A kad su učenici to čuli, pali su na svoje lice i jako se uplašili.
7. A Isus im je prišao, dotaknuo ih i rekao: “Ustanite i ne bojte se!”
8. A kad su podigli svoje oči, nisu vidjeli nikoga, već samo Isusa.
9. I dok su silazili s gore, Isus im je naložio govoreći: “Nikome ne govorite o viđenju dok Sin čovječji ne uskrsne iz mrtvih!”
10. A njegovi su ga učenici pitali govoreći: “Zašto onda pismoznanci kažu da najprije mora doći Ilija?”
11. A Isus im je odgovorio rekavši: “Ilija će doista najprije doći i sve obnoviti.
12. Ali kažem vam da je Ilija već došao, a oni ga nisu prepoznali, već su mu učinili sve što su željeli. Tako će i Sin čovječji pretrpjeti od njih.”
13. Tada su učenici razumjeli da im je govorio o Ivanu Krstitelju.
14. A kad su došli k mnoštvu, pristupio mu je neki čovjek i pao pred njim na koljena govoreći:
15. “Gospodine, smiluj se mom sinu jer je mjesečar i jako trpi; jer često pada u vatru i često u vodu.
16. I doveo sam ga tvojim učenicima i nisu ga mogli izliječiti.
17. Tada je Isus odgovorio rekavši: “O, nevjerni i izopačeni naraštaju, dokle ću biti s vama? Dokle ću vas podnositi? Dovedite mi ga ovamo!”
18. I zaprijetio je Isus đavlu te je izašao iz njega, i dječak je ozdravio od toga časa.
19. Tada su učenici prišli Isusu nasamo i upitali: ”Zašto ga mi nismo mogli istjerati?”
20. A Isus im je rekao: “Zbog vaše nevjere. Jer uistinu vam kažem, ako imate vjere kao sjeme gorušično, reći ćete ovoj gori: ‘Premjesti se odavde onamo!’ i premjestit će se; i ništa vam neće biti nemoguće.
21. Ali ova vrsta ne izlazi osim pomoću molitve i posta.”
22. A dok su boravili u Galileji, Isus im je rekao: “Sin čovječji bit će predan u ruke ljudima;
23. i ubit će ga, i treći će dan uskrsnuti.” Nato su se jako ražalostili.
24. A kad su došli u Kapernaum, pristupili su Petru oni koji ubiru porez i upitali: “Plaća li vaš učitelj porez?”
25. Odgovorio je: “Da!” A kad je ušao u kuću, Isus ga je preduhitrio pitajući: “Što ti misliš, Šimune, od koga kraljevi zemaljski ubiru carinu ili porez? Od svoje djece ili od tuđe?”
26. Petar mu je odgovorio: “Od tuđe.” Isus mu je rekao: “Prema tome, djeca su oslobođena.”