A A A A A
Biblija u jednoj godini
Siječanj 19

Mateju 13:1-30
1. I stoga dana Isus je izašao iz kuće i sjeo uz more.
2. I veliko se mnoštvo skupilo oko njega, tako da je ušao u lađu i sjeo, a sve je ono mnoštvo stajalo na obali.
3. Tada im je mnogo toga govorio u usporedbama, govoreći: “Gle, izašao je sijač sijati.
4. I dok je sijao, poneko je sjeme palo pokraj puta, i došle su ptice te ga pozobale.
5. Neko je palo na kamenita mjesta, gdje nije imalo mnogo zemlje, te je odmah niknulo, jer nije imalo duboke zemlje.
6. A kad se sunce podiglo, izgorjelo je; i jer nije imalo korijena, osušilo se.
7. A neko je palo među trnje i trnje je naraslo te ga ugušilo.
8. A drugo je palo na dobru zemlju i rodilo plod: neko stostruk, neko šezdesetostruk, neko tridesetostruk.
9. Tko ima uši da čuje, neka čuje!”
10. Tada su mu prišli učenici i rekli mu: “Zašto im govoriš u usporedbama?”
11. A on im je odgovorivši rekao: “Zato što je vama dano upoznati tajne kraljevstva nebeskog, ali njima nije dano.
12. Jer tko ima, njemu će se dati te će imati preobilje, a tko nema, oduzet će mu se i ono što ima.
13. Zbog toga im govorim u usporedbama jer gledajući ne vide i slušajući ne čuju niti razumiju.
14. I na njima se ispunilo proročanstvo Izaije, koji govori: ‘Slušanjem ćete čuti, a nećete razumjeti; i gledajući gledat ćete, a nećete uvidjeti!
15. Jer se usalilo srce ovoga naroda pa ušima svojim slabo čuju i oči su svoje zatvorili: da svojim očima ne vide, i svojim ušima ne čuju, i svojim srcem ne razumiju, i ne obrate se, i ja ih ne ozdravim.’
16. Ali su blažene oči vaše jer vide i uši vaše jer čuju.
17. Jer vam uistinu kažem da su mnogi proroci i pravednici željeli vidjeti što vi vidite, i nisu vidjeli, i čuti što vi čujete, i nisu čuli.
18. Vi dakle poslušajte usporedbu o sijaču.
19. Kad tko sluša Riječ o kraljevstvu, a ne razumije, tada dolazi Zli i otima što je posijano u njegovom srcu. To je onaj kome je sjeme posijano pokraj puta.
20. A onaj koji je posijan na kamenitim mjestima, to je onaj koji sluša Riječ i odmah je primi s radošću,
21. ali nema u sebi korijena, nego traje za neko vrijeme; jer kad nastane nevolja ili progonstvo zbog Riječi, odmah se sablazni.
22. A onaj kome je sjeme posijano među trnje, to je onaj koji sluša Riječ, ali briga ovoga svijeta i varljivost bogatstva uguše Riječ, te postaje besplodan.
23. Ali onaj kome je sjeme posijano na dobroj zemlji jest onaj koji sluša Riječ i razumije; taj onda donosi plod i rađa: jedan stostruko, jedan šezdesetostruko, jedan tridesetostruko.”
24. Drugu im je usporedbu iznio govoreći: “Kraljevstvo je nebesko slično čovjeku koji je posijao dobro sjeme na svojoj njivi.
25. Ali dok su ljudi spavali, došao je njegov neprijatelj i posijao kukolj između pšenice pa otišao.
26. A kad je usjev uzrastao i rodio plod, tada se pojavio i kukolj.
27. Kad su sluge došle domaćinu, upitale su ga: “Gospodaru, nisi li ti posijao dobro sjeme na svojoj njivi? Odakle onda ima kukolja?”
28. Odgovorio im je: ‘Neprijatelj je to učinio!’ Sluge su ga upitale: ‘Hoćeš li, dakle, da odemo i saberemo ga?’
29. A on im je odgovorio: ‘Ne, da ne biste, sabirajući kukolj, iščupali s njim i pšenicu.
30. Pustite neka oboje raste zajedno do žetve. A u vrijeme žetve reći ću žeteocima: ‘Pokupite najprije kukolj i svežite ga u snopove da se spali, a pšenicu skupite u moju žitnicu.’ “