A A A A A
Biblija u jednoj godini
Travanj 17

Luki 13:23-35
23. Tada ga je netko upitao: “Gospodine, je li malo onih koji se spašavaju?” A on im je odgovorio:
24. “Borite se da uđete na uska vrata, jer će mnogi, kažem vam, tražiti da uđu, a neće moći.
25. Čim domaćin ustane i zatvori vrata, tada ćete stajati vani i početi kucati na vrata govoreći: ‘Gospodine, Gospodine, otvori nam!’ A on će vam odgovoriti i reći: ‘Ne znam vas odakle ste.’
26. Tada ćete početi govoriti: ‘Jeli smo i pili pred tobom, i poučavao si po našim ulicama.’
27. No on će vam reći: ‘Kažem vam, ne znam vas odakle ste! Odstupite od mene svi vi koji nepravdu činite.’
28. Ondje će biti plač i škrgut zuba, kad ugledate Abrahama, Izaka, Jakova i sve proroke u kraljevstvu Božjem, a sâme sebe vani izbačene.
29. I doći će s istoka i zapada, i sa sjevera i juga, i sjesti u kraljevstvu Božjem.
30. I gle, ima posljednjih koji će biti prvi, a ima prvih koji će biti posljednji.”
31. Toga dana pristupili su mu neki farizeji govoreći: “Izađi i odlazi odavde jer te Herod hoće ubiti!”
32. A on im je rekao: “Idite i recite toj lisici: ‘Evo izgonim đavle i ozdravljam danas i sutra, a treći dan završavam.’
33. Ali danas, sutra i prekosutra ja moram putovati jer ne priliči da prorok pogine izvan Jeruzalema.
34. Jeruzaleme, Jeruzaleme, ti koji ubijaš proroke i kamenuješ one koji su k tebi poslani! Koliko sam često htio skupiti djecu tvoju, kao što kvočka skuplja piliće pod svoja krila, a vi niste htjeli!
35. Evo, kuća vam je vaša ostavljena pusta! A uistinu vam kažem, nećete me vidjeti dok ne dođe čas kada ćete reći: ‘Blagoslovljen je onaj koji dolazi u ime Gospodnje!’ “